10. desember 2023

Hvordan bli en kristen og et Guds barn? (Luther)

2. Syndsbekjennelse for Gud, for en sjelesørger og for sin neste som man har syndet mot
Man han skal først og fremst i anger bekjenne sine synder for Gud, og be ham om tilgivelse. Men er også nyttig å bekjenne synder som trykker på sin samvittighet for en Guds tjener, for en sjelesørger, og av ham få motta syndenes forlatelse. Sjelesørgeren forsikrer da, og vitner at alle synder er tilgitt i Jesu navn og blod.

Det er bra om sjelesørgeren nå spør den angrende om han tror at alle hans synder virkelig er ham tilgitt. Dersom han svarer ja, det tror han, da er det bra om man i lag takker Gud og Frelseren for dette. Det er også bra om man sammen ber Gud om at han ved sin Hellige Ånd skal gi sin nåde til den nyomvendte, slik at han av hele sitt hjerte skal få leve og vandre i troens lydighet.

Jesus sier:

«Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere», Joh 8:31-32.

Noen ganger skjer omvendelse og veien til tro ved at den angrende bekjenner sine synder for Gud, og ber om nåde. Og når han hører det forkynte nådens ord, gir Gud troen i hans hjerte. (Oversetters kommentar: slik det skjedde i Kornelius hus, se Ap 10:43).

All rett, evangelisk forkynnelse inneholder jo budskapet om at synden er forsonet og tilgitt ved Jesu offer på korset, og i hans blod. Deretter kan den nyomvendte, når det er behov for det, be om tilgivelse av mennesker som han har syndet mot.  Dette bør man undervise om, også til barna når de er små.

Les mer på side 4!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *