10. desember 2023

Hvordan bli en kristen og et Guds barn? (Luther)

4.  Omvendelse og gjenfødelse skjer på en gang, ikke litt og litt
Verbene i «dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd» (1 Kor 6:11), er i tidsformen aeorist (noe som skjedde i løpet av et øyeblikk). I setningen «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike (Kol 1:13), står verbene «fridde (= frelste) og «satte» også i aoerist. Frelsen og utfrielsen skjedde i løpet av et øyeblikk, og etter det fulgte det et helt nytt liv som et frelst menneske.

Det å komme til tro og det å bli omvendt, sammenlignes ofte med en naturlig fødsel. Det viser jo klart at det er en engangshendelse, og etter fødselen vokser barnet opp og gjør saker og ting etter hvert. Det er jo ikke noen sier at gjenfødelse er en kontinuerlig prosess.

Les mer på side 6!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *