19. juni 2024

Hvordan bli en kristen og et Guds barn? (Luther)

3a. Å komme til tro ved det forkynte Guds Ord
Selv om omvendelsen og veien til tro kan være litt forskjellig for ulike mennesker, så skjer det tross alt at alle kommer til tro på den samme måte som det fremgår av Rom 10:17:

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord».

3b. Å komme til tro ved å lese Guds Ord
For enkelte menneskers vedkommende virker Guds Hellige Ånd slik, at de kommer til tro ved Guds Ord som er skrevet i brev, eller i en trykt bok. (Oversetters kommentar: for eksempel Erkki Antti, nærmeste medarbeider til L. L. Læstadius og Johan Raattamaa). Og døve mennesker kan komme til tro ved Guds Ord formidlet ved døvespråk. Hovedsaken er at evangeliets ord når inn til menneskets sjel, og at den Hellige Ånd ved evangeliet får virke (en frelsende) tro i mennesket.

Om noen kommer til tro i ensomhet (når de hører eller leser Guds Ord, slik nevnt ovenfor), skjer det kun om den Hellige Ånd, gjennom Guds Ord, som denne personen allerede har fått høre, skjenker troen og gjør Ordet levende.

I alle fall: Uten (at man først har fått høre) evangeliet om Jesus, og uten å bli benådet i Jesu blod, kan dette ikke skje.

Skriften sier:

«Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde [av de som er født ved Ånden] av hans skapninger», Jak 1:18.

«For dere er gjenfødt … ved Guds ord, som lever og blir»…«Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet», 1 Pet 1:23, 25.

Og Paulus sier:

«… evangeliet… for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror», Rom 1:16.

Les mer på side 5!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *