18. juli 2024

Hva er sann, kristelig omvendelse? Sønnen som var tapt, men ble funnet.

Tekst: Luk 15:14

  • ”Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød”.

Forklaring: “Den yngste av sin fars sønner” i Jesu lignelse, søkte lindring og trøst i sin store nød og håpløshet. Han hadde jo ikke noen penger igjen. Alt hadde han sløst bort, alt han eide. Og han hadde heller ikke noen verdigjenstander som han skulle kunne ha solgt, for eventuelt å kjøpe mat til livets opphold. Hvordan skulle han kunne skaffe det aller nødvendigste for å klare å overleve? Han var helt rådvill. For egentlig fantes det jo ikke noen andre der som skulle ha hjulpet ham. For Jesus sier: “det ble en svær hungersnød i det landet“. 

Det som Jesus ønsker å formidle til oss i denne lignelse, er hvordan det dessverre går med mange som er Guds barn, men som vender Gud ryggen. Man fornekter troen og forlater den smale vei som fører til livet. Og så går man ut i verden, og litt etter litt begynner man å ta del i et verdslig og syndig liv. Og selv om man ikke fornekter den kristne tro med ord, gjør man det med sine gjerninger og med sine liv. Men selv om man prøver å glemme Gud, glemmer ikke Gud sitt barn som har forlatt ham. Og Jesus går rundt for å søke og å kalle på de lam som har gått vill, og som har kommet bort fra den gode Hyrde. Og om han bare finner noen som lider nød og som ikke kan bli tilfreds med det som denne verden kan by på, så vil han prøve å lokke dem tilbake til fadershjemmet. Og ved å skape en slik åndelig hunger og tørst, vil han virke en lengsel og bedrøvelse i dem, som forhåpentligvis skal virke til omvendelse (2 Kor 7:10). Og det er nettopp til slike som erfarer det samme som denne bortkomne sønn som Jesus nå kaller på. For som vi leser i 2Kor. 7: “For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Nettopp en slik frelse vil Jesus invitere også deg til å ta imot.

 

Les videre på side  5! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *