3. oktober 2023

Hva er sann, kristelig omvendelse? Sønnen som var tapt, men ble funnet.

 

 

Noen eksempler fra Bibelen:

1. Tolleren Sakkeus (kommer senere). Tekst: Luk 19:2-10

2. Paulus (kommer senere). Tekster: Ap 9:1-20; Ap 22:6-16; Ap 26:12-18

3. Den etiopiske hoffmannen (kommer senere). Tekst:  Ap 8:26-39

Les videre på side  2!

4. Høvedsmannen Kornelius fra Cæsarea (kommer senere)

 • Ap 10:1-48

5. Foretningskvinnen Lydia i Filippi (kommer senere)

6. Fangevokteren i Filippi (kommer senere)

_______________________________________________

 •  

 •  
  •  
  •  
 •  
 •  

Forutsetninger for å bli rett omvendt etter Skriften

 •  Anger over sine synder, sorg og bedrøvelse etter Gud

NT

 • Luk 15:17
  • ”Da kom han til seg selv (= angret) og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult” .
 • Luk 15:18
  • ”Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg”.
 • 2Kor 7:9-10
  • ”Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorgen som kom over dere, var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer”.
 • Matt 3:6
  • ”…og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente syndene sine”.
 • Apg 19:18-20
  • ”Mange av dem som var blitt troende, kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at den var femti tusen sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt”.

GT

 • 1Sam 7:6
  • ”De fastet (gjorde bot, angret) den dagen og bekjente der: Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i Mispa”.
 • Joel 2:12
  • ”Men selv nå, sier Herren, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage”.
 • Joel 2:14
  • ”Hvem vet? Han (Gud i sin vrede) kunne vende om og angre, og la en velsignelse bli igjen etter seg, til matoffer og drikkoffer for Herren deres Gud”.

Syndsbekjennelse, først og fremst innfor Guds ansikt, men også innfor en kristen som på Kristi befaling kan forkynne nåde og syndenes forlatelse

 • Dan 9:5
  • ”Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover”.
 • Neh 1:6
  • ”Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn for dine tjenere Israels barn, idet jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg! Både jeg og min fars hus har syndet”.
 • Esr 9:6
  • ”… og jeg sa: Min Gud! Jeg er så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp mot deg, min Gud! For våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen”.

Guds nåde er en forutsetning for å kunne bli rett omvendt

 • Rom 2:4
  • ”Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”
 • Ef 2:8
  • ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave”.

Bibelsk omvendelse er 100 % Guds verk

 • Jer 31:18
  • ”Omvend meg du, så blir jeg omvendt! Du er jo Herren min Gud”.
 • Jer 17:14
  • ”Leg meg, Herre, så blir jeg legt! Frels meg, så blir jeg frelst! For du er min lovsang”.

En annen forutsetning er at Gud gir omvendelse til livet

 • Apg 11:18
  • ”Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet”.
 • 2Tim 2:25
  • ”Med ydmykhet skal han tilrettevise dem som sier imot, om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten…”
 • 2Pet 3:9
  • ”Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse”.

Uten at man tror Ordet om Jesus, og vitnespyrdet om syndenes forlatelse når man hører Ordet forkynt, kan man ikke bli omvendt i bibelsk betydning

 • Joh 3:18
  • ”Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn”.
 • Joh 3:36
  • ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham”.
 • Joh 5:24
  • ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet”.
 • Apg 16:31
  • ”De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *