24. mai 2024

Hva er sann, kristelig omvendelse? Sønnen som var tapt, men ble funnet.

1. Lignelsen om den fortapte/bortkomne sønn i Luk 15:11-24

Tekst: Lk 15:11-12

  • ”Og han (Jesus) sa: En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den delen av boet som faller på meg! Han skiftet da sin eiendom mellom dem”.

Forklaring: I Jesu lignelse møter vi en mann som levde som et lykkelig Guds barn i Guds rike, velsignet med alle de skattene som man eier i Jesus Kristus. Men så begynte han å kjede seg og lengte etter et mer spennende liv utenom faderhjemmet. Selv om han hadde tilgang til mye mer enn det som han hadde behov for, klarte han ikke å slå seg til ro eller å bli fornøyd med det som han hadde. Og siden han var arving, ba han om å få sin del av arven, selv om hans Far ennå levde. Derfor ba han: “ Far, gi meg den delen av boet som faller på meg! ” Og han fikk også ut alt det som juridisk hørte ham til, selv om det helt sikkert vakte en indre uro i hans Far, som kanskje tenkte: “Få se hvordan han kommer til å forvalte farsarven? Han kommer vel ikke til å sløse alt bort hele arven allerede nå? Men tross det fikk den yngste sønnen frihet til selv å velge, og til å bestemme over sitt eget liv, selv om det helt sikket ikke var etter hans fars ønske.

Les videre på side  2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *