3. oktober 2023

Hva er sann, kristelig omvendelse? Sønnen som var tapt, men ble funnet.

 • Tekst: Luk 15:22b
  • ”Gi ham en ring på  hånden hans…”

Forklaring: Bilde på den Hellige Ånd, gitt ved evangeliet, ved forkynnelsen og håndspåleggelse av Herrens sendebud i Kristi sted

 • Apg 8:15
  • ”De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd”.
 • Apg 8:17
  • ”Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd”.
 • Apg 9:17
  • ”Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd”.
 • Apg 10:44
  • ”Mens Peter ennå talte disse ordene, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte (tok imot og trodde) Ordet”.
   • Merk: Så kommer da troen av forkynnelse (Ved å høre Ordet blir forkynt).
 • Apg 11:15-16
  • ”Men da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord, at han sa: Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med Den Hellige Ånd”.
 • Apg 19:6
  • ”Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord”.

Les videre på side  14!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *