Andakt: Se der Guds lam! (13 min.)

Andakt over Joh. 1: 30b-37: Døperen Johannes vitner om Jesus, Guds Sønn.

  • Johannes sier: “For at Jesus skulle åpenbares, derfor er jeg kommet”
  • Guds treenighet
  • Jesus er den som døper med den Hellige Ånd
  • Lovens hensikt: Å vekke syndserkjennelse, og å lede angrende syndere til Frelseren Jesus Kristus og til evangeliets velsignelse
  • Se der Guds lam!
  • Døperen Johannes disipler forlater nå han for siste gang, og begynner fra nå av å følge sin Frelser og Herre, Jesus Kristus

Noen ord om og til “barndomskristne”

Les også:

Uttrykket “barndomskristne” er i våre sammenhenger brukt om barn som har vokst opp i en kristen familie, og som aldri har fornektet sin tro på Jesus, han som på en helt spesiell måte er barnas venn. Som små barn ble de båret til dåpen, og fikk også del i alle de dyrebare løftene som er gitt til alle som vil leve som Guds barn, og som vil følge Jesus på livets vei gjennom livet.

Fortsett å lese «Noen ord om og til “barndomskristne”»

Barndomskristne og dåpen

Noen ord til innledning: 
Da jeg i 1972 kom til troen, var det bare noen helt få såkalte “barndomskristne” i vår menighet som var unge. Men en del eldre personer var det, og som Gud hadde bevart i troen hele livet. Det “normale” på  den tiden var at så godt som alle gikk ut i verden, noe som i Guds øyne og etter hans vilje er det “unormale”, siden han has skapt oss for å leve i et nært samfunn med ham.

Fortsett å lese «Barndomskristne og dåpen»

Kvinnens sæd – Bibelens viktigste røde tråd

Bibelen, Guds hellige bok, består av 66 bøker. I hovedsak er den delt inn i to bøker, Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Til sammen danner disse to bøkene en helhet, og de verken kan eller bør leses helt uavhengige av hverandre. Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Ønsker vi å lære å kjenne den eneste sanne Gud, og den han utsendte, Frelseren Jesus Kristus, lar de seg aller best lære å kjenne gjennom Guds Ord, både det skrevne men også gjennom det forkynte Ord.

Fortsett å lese «Kvinnens sæd – Bibelens viktigste røde tråd»