19. juni 2024

Hvem var Herrens engel som møtte Abrahams trellkvinne Hagar, og som hadde makt til å kunne velsigne hennes etterkommere timelig?

Når vi leser det Gamle Testamente møter vi ganske mange ganger på en person som blir kalt for Herrens engel, eller i visse tilfeller for Guds engel. Vi forstår at det i disse tilfellene ikke er snakk om en hvilke som helst av Guds utallige mange engler. Og vi skjønner også at denne Herrens engel heller ikke er en av overenglene som Gud i visse tilfeller sendte til tjeneste, slik som for eksempel overengelen Mikael.
Av bibelske personer som fikk møte denne spesielle Herrens engel, kan nevnes patriarkene Abraham og hans sønnesønn Jakob. Men før vi gjør oss kjent med hvordan denne Herrens engel åpenbarte seg for dem, skal vi gjøre oss kjent med Hagar, og hva Herrens engel åpenbarte for henne.

Herrens engel åpenbarer seg for Hagar
Dessuten åpenbarer Herrens engel seg for Abrahams trellkvinne Hagar, hun som fødte Abrahams sønn Ismael. Verken Ismael eller hans mor Hagar fikk bli i Abrahams hus, men de ble drevet ut derfra, slik som Abrahams hustru, Sara befalte sin mann: “Driv ut denne trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke arve med sønnen min, med Isak”, 1Mos 21:10. Men før dette skjedde, kom Herrens engel med et budskap om timelig velsignelse til Hagar og den sønn som hun snart skulle føde. Og Herrens engel sa til henne: “Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke kan telles”, 1Mos 16:10. Dette store folk ble senere til araberfolket.

Av sammenhengen skjønner vi at det må være Herren selv som talte til henne. For ingen vanlig engel skulle kunne gi løfte om velsigne av Hagars etterkommere, slik det her ble lovet. Og derfor kalte også Hagar denne spesielle Herrens engel for Gud, slik vi kan lese:

“Og Herren som talte til henne, kalte hun ved navnet: Du er Gud, den som ser.” For hun sa: Har jeg her virkelig fått se ham som ser meg?”, 1Mos 16:13.

Kan det være at Hagar møtte Gud selv?

I 2Mos 33:20 sier Herren til sin tjener Moses: “Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve”. Det var derfor sikkert ikke Gud selv som hun møtte. Men at han var en guddommelig person – og at han samtidig var Gud – kan vi skjønne av navnet som hun gav ham: “Du er Gud” … Men før vi prøver å finne svar på hvem denne spesielle Herrens engel egentlig kunne være, skal vi gjøre oss kjent med flere tilfeller når han åpenbarte seg i GT for å se på hva han gjorde og hvilke guddommelig makt og autoritet som han var i besittelse av.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *