29. mai 2024

Er læren om verdensrettferdiggjørelse bibelsk eller vranglære?

Jeg har ved et tidligere tilfelle skrevet litt om læra om verdensrettferdiggjørelse. I vår tid er det faktisk mange som i en eller annen form forkynner denne lære. Selvsagt finnes det mange varianter av en slik lære. Grovt sett kan man si at de som forfekter denne lære – slik jeg ser på det -, blander sammen de bibelske begrepene “forsoning” og “rettferdiggjørelse”. For dem er det en og samme sak. Da Jesus sonte verdens synd, rettferdiggjorde han alle mennesker. Aksepterer man denne hendelse som et faktum, har men del i rettferdiggjørelsen. Da Jesus oppfylte lovens alle krav, ble alle mennesker rettferdiggjort, uavhengig av om de tror det eller ikke. 

Så langt jeg kan se, er det ifølge Skriften umulig å være til behag for Gud uten tro (Heb 11:6). Troen er for Jesus og apostlene helt avgjørende for å bli frelst. Slik var det også for Abraham. Han “trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet”. Slik var det også for Luther: “Troen alene!” Derfor er det for meg helt ufattelig at lutherske teologer så tydelig nedtoner troens betydning. Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK) definerer den objektive eller verdensrettferdiggjørelsen slik:

“Den objektive rettferdiggjørelsen er den bibelske læren som sier at da Jesus døde tok han virkelig bort all synd, hele verdens synder, og da han oppstod fra de døde, erklærte Gud alle syndere «rettferdige», eller tilgitt, frikjent for all synd. Og dette er noe som er objektivt sant, enten mennesker tror på det eller ikke.

Jesus døde og stod opp igjen – like sikkert som at dette er historisk sant, like sikkert er det at Gud har erklært hele menneskeheten rettferdig. Paulus forklarer i Romerbrevet 4,25 at Jesus, vår Herre, ble overgitt til døden for våre synders skyld og ble oppreist for vår rettferdiggjørelses skyld”.

Jeg er klar over at de forsøker å begrunne sin tolkning ved å henvise til Luthers forklaring i Den Store Katekismes forklaring over Fadervår-bønnen “Forlat oss vår skyld”. Men å finne gode argumenter for at rettferdiggjørelsen kan skje uten tro, vil de nok ha store problemer med både ut fra Bibelen og fra Luther. 

Mer om verdensrettferdiggjørelsen:

 


Verdensrettferdiggjørelsen i en annen variant

En annen variant av verdensrettferdighetslæra at Jesu forsoning var så fullkommen helt fra unnfangelsen av at alle mennesker blir født rene og uten faktisk synd, takket være Jesu hellige og fullkomne unnfangelse. Bibelens lære om at vi er unnfanget i synd og født i synd, settes ut av kraft, på grunn av Jesu hellige unnfangelse og fødsel. Av den grunn fødes alle som Guds barn. Først når barnet blir større og gjør bevisst synd i tanker, ord og gjerninger, blir barnet en synder. Arvesynden er for dem bare noe latent som ligger der, men som ikke aktiviseres før det bevisst gjør gjerningssynder. For himmelriket hører jo barna til. Er en slik lære bibelsk, og er den luthersk? Hvilke bibelske argumenter finnes det for en slik lære? Det kan man faktisk spørre seg, på samme måte som man kan  spørre seg om læra om verdensrettferdiggjørelse er bibelsk?

Slik tidligere nevnt, har jeg hørt en slik lære forkynt både av lutherske teologer og av noen få læstadianske predikanter. Derfor må vi kunne stille spørsmålet, slik Jesus ganske sikkert ville ha spurt: “Hva står skrevet?” og “Hvordan leser du?” Sannheten er at det faktisk ikke finnes klarere lys enn Skriften. Luthers reformatoriske prinsipp var: “Skriften alene!” Jeg er helt enig med Luther når han sier noe slikt: “Skriften er ikke en dunkel og uklar bok, men den er klar og tydelig”. Men “med Skrift skal Skrift forklares”. 

Samtidig som jeg prøvde å lese hva andre har skrevet og tenkt om denne sak, lagret jeg lenkene og gjorde noen notater. De har jeg så presentert i et digitalt tankekart, i Mind Manager-program som jeg bruker. Beklager at alt ikke er så systematisert og i så god orden, men det var heller ikke min målsetning denne gang. Men for de som ønsker å sette seg inn i dette temaet, håper det skal være til litt hjelp, slik at det skal bli litt lettere å finne fram. 

 

Alta 16. april 2024

Henry Baardsen


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *