29. mai 2024

Sitater av Luther: Frihetens lov

Hva  menes med “frihetens lov”?

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Luther-sitat 1:

Kilde: Bibliallinen lauseisto ja tavarasto 1-3. [Suom. ei mainintaa]. Turku 1877 (S. W. Wilén & kumpp).

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov, Rom 8:2.

Disse ord er fulle av trøst. Når loven og samvittigheten sier: ”Du har syndet”, så kan du svare: ”Ja, det er sant at jeg har syndet. Derfor skal også vår Herre Gud straffe meg og dømme meg”. Nei, ikke slik. ”Men Guds lov sier jo det (at du har syndet), og det kan du jo ikke fornekte”.

Luther spør: ”Hva har da loven med meg å gjøre?” Og han svarer selv: Jo, på den måte, at jeg har en annen lov, nemlig frihetens lov, som overvinner denne (fordømmelsens) lov, slik at den må tie. Hva slags frihet (er det her snakk om)?

– Kristi frihet! For Kristus har kjøpt meg fri fra loven (lovens forbannelse). Derfor er heller ikke den lov, som de gudfryktige har (nemlig Kristi lov som er frihetens lov), og som de blir stående i, noen lov for meg. For min lov er frihet. Denne frihetens lov binder den lov som dømmer meg (Mose lov).

Og på den måte skal den lov som før holdt meg som fange (Mose lov), selv bli tatt til fange ved nåden og friheten. Disse (nåden og friheten) har nå blitt mine lover, og de sier til den andre loven som anklager og fordømmer meg: ”Du kan ikke lenger binde han/henne, og du kan heller ikke ta han/henne til fange, og slettes ikke kan du dømme han/henne. Men jeg (Kristus i kraft av frihetens lov) skal ta deg til fange og jeg skal binde dine føtter, slik at du ikke kan gjøre noen skade på han/henne som lever i Kristus, han som allerede er død for deg.


Luther-sitat 2:

Kilde: Vastine Latomukselle. Valitut teokset 3,255-369. Suom. Mauri E. Lehtonen. Porvoo 1959 (WSOY). Rationis Latomianae confutatio, 1521. WA 8,43-128.

…Paulus sier i Rom. 8:2: For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Hvorfor sa ikke Paulus: (…har frigjort med fra synden og fra døden”? Har ikke Kristus samtidig frigjort meg fresynden og døden? Ja, men han (Paulus) om den egentlige virkningen som Åndens lov gjør. Den utretter jo nettopp det som Kristus har fortjent. Kristus har virkelig en gan for alltid gjenløst og frelst oss fra alle synder og fra døden, da han for oss fortjente Åndens lov, som gjør oss levende (ved troen på hans seier).

Men hva har da denne Ånd, som kan gjøre levende, fortjent? Den har ennå ikke frelst oss fra døden eller fra synden, men til sist skal den gjøre det…

Men den (Kristus ved sin Hellige Ånds kraft) har frigjort fra syndens og dødens lov, dvs. fra syndens og dødens herredømme (over de som tror på Kristus). Synden er fortsatt virksom, men den har tapt sin makt til å tyrannisere (over de som er i Kristus Jesus), og den kan ikke skade (dersom vi forblir i Kristus).

Døden plager oss fortsatt, men den har tapt sin brodd, slik at den ikke kan skade eller forskrekke (de som forblir i Kristus).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *