18. juli 2024

Sitater av Luther: Livets Ånds lov

Hvordan forstod Martin Luther uttrykket “Livets Ånds lov”?

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Luther-sitat 2:      

Kilde: Martti Lutherin käsitys munkkilupauksista. Lutherin Walitut teokset 1,444-599.

I Romerbrevets syvende kapittel bekjenner Paulus at synden, som bor i hans kjød, er så kraftig at han i dette liv ikke kan slippe fri fra den (Rom. 7:18…).

Denne synd er uten tvil imot Guds lov. Men på grunn av troen, som ved Åndens kraft kjemper mot synden, blir synden tilgitt. Og selv om loven krever at det ikke får finnes noen som helst synd i oss, så blir ikke synden (som bor i vårt kjød) tilregnet oss (når vi er i Jesus Kristus).

For livets Ånds lov i Kristus kommer oss til hjelp, slik at vi ikke blir dømt, selv om vi ikke er i stand til å kunne oppfylle lovens krav, dersom vi bare lever etter Ånden, og ikke etter kjødet (Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus*, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden, Rom 8:1).

Luther-sitat 3:      

Kilde: Vastine Latomukselle. Valitut teokset 3,255-369. Suom. Mauri E. Lehtonen. Porvoo 1959 (WSOY). Rationis Latomianae confutatio, 1521. WA 8,43-128.

Paulus sier i Rom. 8:2: For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov.

Hvorfor sa ikke Paulus: …har frigjort med fra synden og fra døden”? Har ikke Kristus samtidig frigjort meg fra synden og døden? Ja, men Paulus taler her om den egentlige virkningen som Åndens lov gjør.

Åndens lov utretter jo nettopp det som Kristus har fortjent. Kristus har virkelig en gang for alltid gjenløst og frelst oss fra alle våre synder og fra døden, da han for oss vant Åndens lov, den lov som gjør oss levende (ved troen på Jesu seier på korset).

Men hva har da denne Ånd, som kan gjøre levende, fortjent oss? Den har ennå ikke frelst oss fra døden eller fra synden, men til sist skal den gjøre det…

Men den (Kristus ved sin Hellige Ånds kraft) har frigjort oss fra syndens og dødens lov, dvs. fra syndens og dødens herredømme (over de som tror på Kristus). Synden er fortsatt virksom, men den har tapt sin makt til å tyrannisere (over de som lever og vandrer i Kristus Jesus), og den kan ikke skade oss (dersom vi forblir i Kristus).

Døden plager oss fortsatt, men den har tapt sin brodd, slik at den ikke kan skade eller forskrekke (de som forblir i Kristus).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *