24. mai 2024

Sitater av Luther: En levende tro

Hvilke tro kan kalles “en levende tro”, og hva virker den?

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Luther-sitat 1:

Kilde: Elämän taistelussa. Koottu tohtori Martti Lutherin kirjoista. Suom. K.Aug. Hilden. 3. p. Helsinki 1946 (SLEY).

Troen er ikke en unyttig, en død sak uten noen virkning, som kan ligge skjult i hjerte til et sorgløst menneske som lever i sine synder, helt til kjærligheten kommer, vekker den og gjør den levende…

Nei, men en sann og levende tro lever alltid, og er hjertets faste tillit og overbevisningDen holder seg til Kristus, slik at troens eneste virkelige objekt er Kristus. Med andre ord:

Troen vender seg ikke til noe annet og har heller ikke noe annet enn det som den holder seg til, altså kun til Kristus. Men troen har ikke bare vendt seg til han, men den omfatter og inneholder Han.


Luther-sitat 2:

Kilde: Aabrahamin uskosta. 7.p. Hämeenlinna 1922 (SLEY). Vorlesung über 1. Mose von 1535-1545. WA 42,1-561-673.

Troen er en fast og overbevist tanke om Gud, eller en tillit til Han om at Gud ved Kristus er oss nådig, og at Han for Kristi skyld har sørget for at vi skulle få del i freden (som Jesus vant ved sin død på korset, Ef 2:14-17). Troen er også trygg på at Gud ikke vil være vred på oss eller vil straffe oss (på grunn av Jesu stedsfortjenende offerdød, da han ble gjenstand for Guds vrede på grunn av alle våre synder, vi som tror på den korsfestede og oppstandne Frelser).

For begge disse to, både Guds tanker eller Guds løfter og troen, som jeg griper fast i Guds løfter med, de er sammen og hører sammen. Derfor oversetter Paulus (det hebraiske) ordet Haschab rett, når han oversetter det med ”holder”, med det mener han ”tenker” eller ogso ordet ”tilregner”. For om du tror på Gud, slik Gud lover, så holder Gud deg som rettferdig, eller Han tilregner deg (Kristi) rettferdighet.


Luther-sitat 3:

Kilde:  Ahti-saarnoja. Hki 1845, 3.p. [Suom. ei minittu]. Tampere 1900. (SLEY)

Troen er den aller høyeste form for gudstjeneste. Vi bør derfor flittig be om å få (motta og eie) troen, alltid bør vi holde godt og sikkert  fast ved denne (frelsende) tro (på Jesus Kristus, vår Herre).


Luther-sitat 4:

Kilde:   Autuuden lähteillä. Toimittaja A. E. Koskenniemi. Helsinki 1917. (SLEYUsko on oikea ihme.

Troen gir et menneske, som ellers er en svak, stakkars skapning, en enorm frimodighet. Denne tro gjør han så overbevisst at han kan si: Selv om alle djevler skulle angripe meg, ja til og med alle konger, keisere, og hele himmel og jord skulle være imot meg, så vet og tror jeg at jeg allikevel blir stående.

Troen er en mektig sak: Dens kraft, makt, velde og styrke vil man aldri fullt ut kunne forstå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *