17. juli 2024

Veiledning i bruk av DNG 6000i juksamaskin

Noen viktige funksjoner for DNG 6000i:

Det er nå ca. et år siden jeg skaffet meg en brukt DNG 6000i juksamaskin. Som hobbyfisker er det sjelden juksamaskinen blir brukt, og ofte brukes maskinen bare i noen korte timer om gangen. Slik det kanskje er med flere andre, var det spennende for meg å utforske de mange forskjellige funksjonene som finnes, noe som resulterte i at jeg i blant rotet det til, og selv var årsaken til en del driftsproblemer.

Etter hvert fikk jeg tak i en kopi av Brukerhåndboka, men er ikke særlig fornøyd med den. For det første er språket i den norske versjonen ikke særlig entydig. Muligens er den oversatt fra islandsk av en som ikke behersker norsk særlig godt. Dessuten er omtalen av en og samme funksjon ofte spredd mange forskjellige steder i boka, og forklart ved behandlingen av de fem ulike menyene, med sidehenvisninger fram og tilbake. Etter mitt syn er manualen slett ikke enkel å lese og å forstå. Det er synd, særlig siden DNG 6000i av mange fiskere med erfaring fra bruk av ulike andre juksamaskiner, omtaler denne juksamaskinen som den beste juksamaskinen på markedet. Men samtidig – som en av de vanskeligste å lære seg å bruke alle mulighetene juksamaskinen har. Samme inntrykk fikk jeg også da jeg for noen dager siden samtalte med en tidligere juksafisker.

For at jeg skulle få større glede av min DNG 6000i og for at det skulle bli enklere å lære meg juksamaskinens mange ulike muligheter, begynte jeg digitalt å systematisere brukerhåndboka og å samle og å gjøre de viktigste funksjonene mer oversiktlige.

Ett eksempel på hvordan jeg bruker min digitale “hurtigguide” mens jeg er på sjøen:
Når jeg nå skal stille inn “falsk bunn” i den dybden fiskestimen vises på ekkoloddet, for deretter å flytte “falsk bunn” etter hvert som fiskestimen flytter seg til en annen høyde, er dette noe man må gjøre mange ganger før man gjør det uten å rote det til. Da er det, i alle fall for meg, praktisk å kunne ta fram mobiltelefonen – om og når jeg er litt usikker – for der og da å finne en enkel og entydig beskrivelse på hvordan dette skal gjøres. Siden jeg har tatt med alle de grafiske symbolene, er det også enklere å lære å huske dem når man ser dem i hovedmenyen på juksamaskinens display, eller i de fem ulike undermenyene.

Jeg gjør oppmerksom på at denne enkle veiledningen absolutt kan gjøres mye bedre, og kun er ment som en praktisk “førstehjelp” og en “hurtigmeny”, først og fremst for meg selv. Men om også andre kan ha nytte av det, er det bare bra, slik ordtaket sier: “Den største lykke du kan ha, det er å gjøre andre glad”. Jeg er takknemlig for tips og gode tilbakemeldinger!


 

Sette “falsk bunn”
 • Brukes når man ønsker å fiske i den dybden hvor fisken vises på ekkoloddet
 
Det er mulig å aktivere/deaktivere falsk bunn på to måter:
 • Metode 1: Trykk på PLUSS-tasten når maskinen er innstilt på line ut, symbol: og gummimakkene har kommet ned til fiskestimen hvor du ønsker maskinen skal begynne å jukse (Enkel og grei å bruke)
 • Metode 2: Velg “falsk-bunn-menyen (bilde 7 under) ved å trykke på STJERNE tasten!
 
 
Metode 2 for å sette “falsk bunn”:
 
 • Hold inne STJERNE-tasten i fem sekunder når Meny 1 er aktiv, og maskinen er i STOP-modus. Da aktiveres en spesiell “falsk bunn”-meny (se Bilde 7 under) 
 • Trykk på PLUSS-tasten
  • Symbolet i nedre venstre hjørne begynner da å blinke

Nå er det mulig å bruke de tre følgende symbolene for å forandre de tre tallene i hovedtallet i menyen. Nederst i menyen er det tre tall, 100, 10 og 1. Ønsker man å forandre verdien i hovedtallet 100 m opp eller ned, flytter man pekeren til 100-tallet og trykker pluss eller minus.osv

 

 • Når tallverdien har blitt satt på dybde ned til falsk bunn, skal pekeren flyttes på symbolet . Deretter trykker man på PLUSS-tasten.

Nå viser det seg en linje under dybdemålingen  som symboliserer at falsk bunn er aktivert. Symbolet  i det nedre venstre hjørnet på menyen begynner nå å blinke igjen. Man kan nå forlate menyen ved å trykke på MINUS-tasten.

 
 
Symbolet i nedre venstre hjørne  (redusere hastigheten for utslakking) begynner nå å linke. Flytt til symbolet ved hjelp av  STJERNE-tasten. Trykk deretter på PLUSS-tasten….
 

 
 
Fjerne “falsk-bunn”:
 
 • Flytt pekeren til -symbolet ved å trykke STJERNE-tasten flere ganger til du kommer dit
 • Trykk MINUS-tasten (ok)

Kommentar:
Etter min erfaring er det enklest å sette falsk bunn ved å trykke på PLUSS-tasten når sniken er på vei ned til “fiskestimet” hvor jeg vil at maskinen skal begynne å jukse. Men for å fjerne falsk bunn, må man faktisk benytte metoden som er beskrevet ovenfor. falsk bunn fjernes slik:

 1. Åpne falsk-bunn-menyen ved å holde STJERNE-tasten inne i 5 sek. når du er i Meny 1 og symbolet 1 ikke blinker
 2. Ved å trykke STJERNE-tasten flere ganger  flytter du pekeren til  -symbolet
 3. Trykk MINUS-tasten når -symbolet blinker.

 
Forlate “falsk-bunn-menyen:
 
 • Flytt pekeren til -symbolet når det blinker
 • Trykk MINUS-tasten 

Merk: Dybde ned til falsk bunn kan alltid forandres ved å velge “falsk-bunn-symbolet igjen, og å sette ny verdi.

 

Redusere hastighet for utslakking
Denne funksjonen er viktig om man ønsker å hindre at søkket skal skremme vekk fisken når man nærmer seg fiskestimen hvor “falsk bunn” er satt, eller når man fisker nær bunnen.  Hastigheten på utslakkingen kan gjøres på to måter.
 
Metode 1:
 • Trykk på MINUS-tasten samtidig som søkket slippes ned, og det har kommet ned til den dybden hvor du ønsker hvor hastigheten skal reduseres. Dette er mulig kun i Meny 1

Metode 2: 

 • Sørg for at du er i Meny 1, og at pekeren ikke blinker
 • Trykk STJERNE-tasten, og hold den inne i fem sekunder. Menyen for falsk-bunn vil da bli synlig.
  • Trykk på PLUSS-tasten når symbolet i venstre nedre hjørne blinker
  • Et annet symbol, lignende vil nå komme til syne

Symbolet i nedre venstre hjørne blinker, og man kan nå bruke de neste tre symbolene til å forandre de tre tallene i hovedtallet. Når tallverdien har blitt innstilt på den dybde der man ønsker at maskinen skal redusere hastigheten, gjør du følgende:

 • Trykk på PLUSS-tasten når symbolet   blinker. 

Nå forsvinner symbolet, og neste gang maskinen stilles på utslakking,   , kommer det til syne et annet symbol for utslakking. I stedet for “pil ned” symbolet , har et annet symbol erstattet det, noe som viser til at funksjonen reduserer hastigheten i utslakking, er aktivert.


Deaktivere  “Redusere hastighet-funksjonen”

 • Trykk på  MINUS-tasten når   blinker.
 
Merk: 
Hvis  både falsk bunn og redusert utslakkingshastighet er aktiverte, kan man deaktivere begge ved å trykke to ganger på MINUS-tasten. Første gangen man trykker på tasten, deaktiveres falsk bunn. Andre gangen deaktiveres utslakkingshastigheten.
 

Hurtig opphaling
Opphalingshastigheten kan økes midlertidig – uten å forandre på verdien på innstillingen og på SLUR – ved å trykke på PLUSS-tasten når maskinen haler inn linen. 
 

 

Meny 1 – Grunninnstillinger 

(kun en liten del av Meny )

Hvordan åpne Menyene 1-5:

Stå i Meny 1 når maskinen er i STOP-modus og symbolet ikke blinker. Trykk STJERNE, og symbolet for Meny 1 begynner da å blinke. Ved å trykke PLUSS-tasten flytter man da til Meny 2, 3, 4 eller 5. Venter du i 30 sek., går maskinen automatisk tilbake til utgangspunktet, Meny 1.  Juksamaskinen er da klar for bruk.


Hvordan  avslutte Menyene 1-5:

Når du er inne i en meny, f.eks. Meny 1, og har valgt ønsket innstillingsverdi på en eller flere av funksjonene under, trykker du stjerne til du kommer til symbolet for menyen, i dette tilfelle Meny 1. Symbolet begynner da å blinke. Venter du i 30 sek. uten å gjøre noe, går maskinen automatisk tilbake til utgangspunktet, Meny 1, og symbolet slutter å blinke. 

1.1 Nappfølsomhet, symbol:   

(hvor mye vekt/tyngde det må være på krokene før maskinen dra opp fangsten automatisk)

 • Verdier: 1-16
 • Grunninnstilling = 8 (beregnet ved bruk av 2 kg søkke)
 • Ved bruk av lettere søkke må nappfølsomheten justeres ned (til lavere tallverdi)
 • Jo høyere verdi som er på funksjonen, desto mer tyngde må fiskene ha før maskinen haler dem opp
 • Ønsker man en høyere verdi, trykker man PLUSS-tasten, eventuelt flere ganger. Trikker man MINUS-tasten, blir innstillingsverdien lavere. 
  •  

1.2 Slur, symbol:  

(Denne innstillingen styrer trekkraften på snørehjulet ved opphaling av sniken9

 • Verdier: 0 – 99 
 • Grunninnstilling er 50 
  • Høyere tallverdi betyr fastere trekk, og dermed høyere opphalingshastighet. 

Merk:

Maskinen prøver å holde et stabilt påslag på sniken. Hvis det er liten tyngde på sniken, så er hastigheten stor. Men hvis det er stor tyngde på den, er hastigheten mindre (Viktig ved fiske i opprørt hav). 


1.3 Juksahastighet, symbol:   

 • Verdier kan settes mellom 0 og 79
 • Grunninnstillingen er satt til 10

Juksamaskinen prøver nå å holde juksahastigheten stødig. Men i praksis er det ikke mulig å holde samme hastighet ved juks siden det avhenger av hvor mye tyngde som er på sniken – eller hvor mye fisk det er på krokene. Jo mer tyngde, desto mindre blir hastigheten. Jo høyere verdi som innstillingen har, desto mer styrke brukes ved opphalingen av sniken. 


1.4 Juksalengde, symbol:     ,

 • Innstillingen for juksalengde har 99 trinn, hvert trinn er på 0,2 meter. Juksalengden kan altså i praksis settes fra 0 til 19,8 meter.
 • Velger man en innstilling på 18, vil det gi en juksalengde på 18 x 0,2 m = 3,6 meter, eller på ca. 2 favn.

OBS: Lengden på hvert trinn vil i praksis sjelden  være på 0,2 meter. Det som avgjør denne lengden, er hvor mye line det er på snørehjulet. Hvis det brukes en lang line på hjulet, og fisket foregår på liten dybde, er hvert trinn noe større enn 0,2 meter. Men hvis det fiskes på stor dybde, og det er nesten ingenting igjen av lina på snørehjulet, så er dermed diameteren liten og  hvert trinn blir da noe mindre enn 0,2 m. 


1.5 Bunnavstand, symbol:     ,

 • Trinnene for denne innstillingen, er det samme som ved juksalengden, eller på 99 trinn. Hvert trinn er på 0,2 meter. 
 • Hver gang søkket når bunnen, så haler maskinen linen inn opp til denne lengden, alt etter verdien på innstillingen. Dersom innstillingen er på 7, jukser maskinen med loddet 1,4 m over bunnen, og den nederste sniken ved ca. 2,5-3 meter. 

1.6 Juksatid, symbol:       ;

 • Hvor lang tid det går mellom det at maskinen kontrollerer avstand til bunnen
 • Verdiene for innstillingen: 0-99, á 10 sek.
 • Grunninnstilling: 6, eller tilsvarende 60 sek. = 1 min. 

Innstillingen styrer hvor lang tid det går mellom det at maskinen kontrollerer avstand til bunnen, dvs. finner bunn, og begynner å jukse i innstilt avstand fra den, . Hvis bunntiden er innstilt på 0, så vil maskinen kontrollere avstand til bunn ved hvert juks. 

Innstillingen kan være veldig viktig ved bunnfiske. Et veldig vanlig tilfelle er når fisken samler seg ved bunnkant, f.eks. ved kanten av en grunne. Hvis båten driver fra grunn sjø over til mer dybde, forandres avstanden til bunnen veldig kjapt. Og hvis ikke avstanden til bunnen ikke kontrolleres regelmessig, så ville maskinen i de fleste tilfeller foreta juksa langt fra bunnen. Ved bunnfiske i marbakker må derfor juksatiden settes rimelig lavt, kanskje på 3?


1.7 Ventetid, symbol:

 • Ventetiden indikerer tiden som maskinen venter i øverste posisjon ved juksa. 
 • Verdien kan settes mellom 0 og 99 sekunder
 • Ventetid = 0 betyr at så snart juksa er oppe, slippes den ut igjen
 •  

Når innstillingen er mer enn 0, stanser maskinen oppe etter hvert enkelt juksa, og venter i den tid som innstillingen tilsier (se bilde 9). Så utfører maskinen juksagrep, og venter igjen. Ved hver opphaling blir det kontrollert om fisken har bitt på. Dette fortsetter til fisken er på kroken, eller noen annen “tidsrelatert” verdi tillegges, f. eks. juksatid   (hvor lang tid det går mellom hver gang søkket sleppes ned til bunn) eller driv  . 


Driv, symbol:

Innstillingen brukes når forholdene er slik at båten driver mye. Maskinen drar da sniken regelmessig opp, og sender den så ned igjen. Dette gjøres for å sørge for at linen ikke driver for langt fra båten mens stimet er under den. Hvor ofte dette gjentas, kommer an på innstillingens verdi.
 
 • Hvert trinn tilsvarer ett minutt, det vil si innstillingens verdi indikerer hvor mange minutter går mellom det at snøret dras inn
 • Grunninnstillingen er null

 


Meny 2 – Fiskeprogram

Fiskeprogrammene inneholder verdiene på alle innstillinger som er satt i Meny 1. De inneholder i tillegg opplysninger om juksagrep (Se Meny 4 – Juksagrep), og setter alltid antall trapper i trappefiske på fem trapper. 

Fiskeprogrammene inneholder også innstillinger for nedslakking/utslakkingshastighet (s. 42)??? . Grunn-fiskeprogrammene forandrer alltid innstillingen REGULERT HASTIGHET I NEDSLAKKING (s. 39) til verdien 0 (deaktivert). Men “EGET JUKSAGREP” inneholder verdien av denne innstillingen, og innstillingen NEDSLAKKING I JUKSA (s. 39)


Åpne Meny 2

Når DNG 6000i er påslått, vises normalt Meny 1 i displayet. For å velge et fiskeprogram i Meny 2, gjør man følgende:

Stå på Meny 1

 • Ved å trykke STJERNE-tasten, flytter man mellom programmene som er mulige i Meny 1
 • Trykk på STJERNE-tasten til pekeren flyttes til symbolet (1), og som viser at Meny 1 er aktiv
 • Ved å trykke på PLUSS-tasten kan man da velge mellom Meny 2, Meny 3, Meny 4 eller Meny 5. I dette tilfelle skal vi velge Meny 2
 • Hold inne PLUSS-tasten. Denne menyen blir nå aktiv, og følgende fiskeprogrammer kan da velges:
  • 2.1: DNG, 2.2:  Agnfiske, 2.3: c) Seifiske, 2.4: Trappefiske,   2.5:  Norsk metode, 2.6: Færøysk metode, 2.7: Spill,  2.8: Brems,  2.9: Generelt søk, 2.10: Bunn-søk, 2.11: Overflate-søk, 2.12: Eget jukasgrep.
 •  

2.1 DNG juksaprogram

Dette fiskeprogrammet er selve hovedprogrammet fra DNG, og er aktivt når maskinen kobles til strøm første gang. 

hvis du får problemer og ikke vet hvilke innstillinger som er i bruk, kan du reinstallere alle innstillingene som gjelder fiskeprogram ved å velge dette programmet. 


Meny 4 – Juksagrep – DNG-juksa 

Dette er det vanlige juksa opp og ned. Registrerer napp når maskinen drar opp sniken.


 

2.2 Agnfiske

Programmet brukes når agn brukes på kroken i stedet for gummimakk. Maskinen stopper en stund nederst og øverst ved hvert juks, og jukset er langsomt og kort. Nappfølsomheten er innstilt på lav verdi. 


2.3 Seifiske

Seifiske skjer ved kjapt juks, og har nappfølsomhet med høy verdi. Siden det ikke er sannsynlig at fisken løsner fra kroken, brukes kraftfullt trekk for å øke produktiviteten.


2.4 Trappefiske

Programmet ligner på agnfiske. Men i stedet for å utføre juks opp og ned, skjer juksa i bestemt antall trinn (se “ANTALL TRAPPER” på side 37), og venter kun ved hver bevegelse opp. Når bevegelsen opp er over, slipper maskinen sniken ned igjen på den dybden der første juksa skjedde, og begynner på nytt. 

MENY 3 – Antall trapper:

Denne innstillingen er for antall trapper i trappefiske. Grunninnstillingen er 5 (den samme som innstillingen til trappefiske setter).

Meny 4 – Juksagrep – Trappefiske:

I stedet for alltid å gå opp og ned vekselvis, så dras linen opp et bestemt antall ganger  (se innstillingen “Antall trapper” ovenfor i Meny 3). Mens linen dras opp, blir det stoppet i tilnærmet en VENTETID (se innstillingen “VENTETID” nedenfor).

Meny 1 – Ventetid:

Ventetiden indikerer den tiden som maskinen venter i øverste posisjon ved juksa, og ved Trappefiske, slik som her. Når innstillingen er større enn 0, stanser maskinen oppe etter hvert juksa, og venter i den tid som innstillingen tilsier. Ventetiden kan settes fra 0 til 99 sekunder. Så utfører maskinen juksagrep, og venter igjen. Ved hver opphaling blir det kontrollert om fisken har bitt på. Dette fortsetter til fisken er på kroken, eller noen annen “tidsrelatert” verdi tillegges, f. eks. juksatid eller driv.

Dessuten er det mulig å få maskinen til å stoppe nede ved hver juksa. Denne innstillingen gjøres i Meny 4. Disse innstillingene kan være gunstige hvis det fiskes med agn. Måleenheten på denne innstillingen regnes i sekunder, og innstillingsverdien går fra 0 opptil 99.

Meny 4 – Ventetid nede:

Når denne innstillingen er mer enn 0, stopper maskinen etter hver juksa, og venter tilsvarende den tid som innstillingen indikerer. Dette er samme innstilling som finnes på Meny 1 i de tradisjonelle fiskeprogrammene. 

Meny 4 – Ventetid oppe:

Denne innstillingen ligner veldig på den forrige, men den stiller inn ventetiden oppe.

Kommentar: Her kan man se ett av mange eksempler på hvordan informasjonen er spredd på skjellige steder i brukermanualen og i flere ulike menyer. Etter min vurdering gjør dette det vanskelig å få oversikt over funksjonene – i dette tilfelle “Trappefiske” – eller for den saks skyld over andre viktigere funksjoner. Jeg har her prøvd å samle alt som angår en og samme funksjon på ett sted, selv om det i Brukermanualen er spredd på forskjellige steder i boka, og under ulike menyer. Jeg er klar over at heller ikke min presentasjon virker logisk, men jeg har for oversiktens skyld prøvd å samle alt på ett og samme sted. Etter min vurdering burde det absolutt følge med en god og lettlest brukermanual når man kjøper en juksamaskin til nesten Kr. 50.000,-. Så boka er nok moden for revidering, det er det ikke tvil om!


2.5 Norsk metode

Fiskeprogram for fiske på dypt vann, med lang juksa.


2.6 Færøysk metode

Fiskeprogram for forskjellig stopp-tid. Stopp i 10 sek. når juks er stasjonert oppe. 


2.7 Spill

Program for heising av linen. Juks deaktiveres, og maskinen bytter mellom heising- og stopp-status når det trykkes på STOR-tasten.


2.8 Brems

Programmet skiller seg fra tradisjonelle fiskeprogram på den måten at maskinen ikke kjøres helt ut, men at motoren er satt til å holde litt i mot når søkket drar ut linen. Hvor mye maskinen skal holde i mot, kan man stille inn  i Meny 3 på et lignende symbol som for brems, eller    (se nærmere om dette nedenfor). 

Når dette programmet brukes, er slakkesnoren ikke i  bruk. Men en bunn blir satt når linen slutter å renne ut. 

Merk: Innstillingsverdien er da satt høyere enn 0.

Meny 3 – Brems

Innstillingen er kun i bruk ved fiskeprogram med samme navn – altså som kalles Brems (se ovenfor). Ved hjelp av denne innstillingen, stiller man inn hvor hardt maskinen skal holde i mot, noe som gjør at linen renner saktere ut enn søkket klarer å dra ned linen. 

Hvis innstillingen settes på 0, deaktiveres bremsesystemet, og slakkesnoren aktiveres på nytt.


Generelt om søkeprogrammet i DNG 6000i
Søkeprogrammet skiller seg fra andre fiskeprogrammer siden de ikke inneholder  verdier for innstillinger eller juksagrep. Hvis søkeprogrammet aktiveres, bruker maskiner de innstillingene som er aktiverte når det velges, og søker på den måten etter fisk. Søkeprogrammet virker slik at juks bestemmes ofte på hver dybde (det gitte er 10), så blir sniken dratt opp tilsvarende en juksalengde (symbol:    ). Der utføres det juks igjen, og slik gjentas det.  Når søkeområdets øvre grense er nådd, dras sniken ned til bunnen igjen og begynner søket på nytt.
 
Søkeprogrammets symboler vises vises i søkeområdet. Hvis maskinen registrerer napp, stiller den inn falsk bunn der, deaktiverer søkeområdet, og drar opp fisken. Neste gang brukeren lar maskinen kjøre sniken ut, stopper den på den dybden napp ble registrert, og begynner å jukse. 
 
Brukeren kan forandre søkeområdet og antall juksa på hver dybde (se “Antall trapper”  s. 37).  Når søkeprogrammet er aktivert, vises symbol om det –  (generelt søk),   (overflatesøk) eller    (bunn-søk) – i stedet for det symbolet som viser fiskeprogrammet. Når søkeprogrammet deaktiveres, vises det forrige symbolet igjen, symbolet som viser det aktiverte fiskeprogrammet. 
 

 
2.9 Generelt søk,

Dette søkesystemet søker fra bunn og opp til havets overflate. Hvis gjeldende innstilling er falsk bunn, søkes det derfra og opp til overflaten.

 

2.10 Bunn-søk,

Søkeområdet er fra bunn og halvveis opp til havets overflate. Falsk bun kan settes inn for å forandre søkeområdets nedre grenser.


2.11 Overflate-søk,

Programmet fungerer som det første søkeområdet, men her er automatisk falsk bunn satt til åtte juksalengder fra overflaten. Så blir søket gjort derfra og opp til havets overflate. Hvis dybden til bunn er mindre enn åtte juksalengder, blir falsk bunn satt inn det bunn blir funnet, og for hver gang  søkket når bunnen, blir falsk bunn satt etter det. 


Søkeprogrammet deaktiveres slik:

 • Flytt pekeren til valgt symbol av søkeprogrammet, og trykk MINUS-tasten.  
 • Du kan eventuelt også velge et av fiskeprogrammene. 

JUKSAGREP

2.12 Eget juksagrep,

Brukeren kan lagre sine egne innstillinger i et eget program. Dette gjøres ved at pekeren flyttes til den fiskemetoden som man ønsker å bruke (1-2). Deretter trykker man på MINUS-tasten. Da lagrer maskinen alle innstillingene fra Meny 1, i tillegg til juksagrep. Deretter kan man hente fram disse innstillingene på samme måte som med  andre fiskeprogram, dvs. ved å flytte pekeren over på symbolet for eget juksagrep, og så trykke på PLUSS-tasten.

Hvis eget program er aktivert, vises symbolet for det -symbolet  –  på samme sted som for andre fiskeprogram når Meny 1 er aktiv. 


Meny 4 – Juksagrep

I Meny 4 kan brukeren forandre juksagrep (øvrige innstillinger forandres ikke). For eksempel brukes det det DNG JUKA. Men hvis brukeren vil bruke trappefiske ved seifiske, aktiverer man først programmet for seifiske – – i Meny 2, og deretter  aktiverer man trappefiske – – i Meny 4. 

i Meny 4 man brukeren “registrere” sitt eget juksagrep. Dette gjør man ved å snu snørehjulet  slik man selv ønsker, som om det skulle ha vært en manuell håndjuksa. Juksamaskinen vil da registrere bevegelsene. Disse manuelle bevegelsene kan man så bruke i sitt eget fiskeprogram, f. eks. i stedet for DNG JUKSA sammen med seifiskeprogrammet valgt i Meny 2. 

Eget juksagrep velges ved å flytte pekeren på symbolet for juksa, og deretter trykke på PLUSS-tasten.


Meny 4 – Lage sitt eget juksagrep

Som ovenfor nevnt, kan brukeren registrere sitt eget juksagrep og lagre det i maskinens minne. Man kan lagre tre forskjellige juksagrep (registreringer), merket 1, 2 eller 3. Dette gjøres på følgende måte:

 • Sett maskinen i “Stopp status”
 • Flytt pekeren på symbolet for minnet som skal lagre registreringen – 1, 2 eller 3
 • Trykk på MINUS-tasten. Dette gjør at maskinen slipper taket på snørehjulet, slik at det lett kan dreies rundt. 
 • Så snart du begynner å dreie på snørehjulet,  begynner juksamaskinen å registrere bevegelsene. Man kan registrere egne juksagrep i opptil 80 sekunder. 
 • Når utført juksagrepene og registreringen er ferdig, trykk på MINUS-tasten igjen. Da har ditt “eget juksagrep” blitt lagret, og juksamaskinen fortsetter å styre snørehjulet.

En stor forskjell på maskinens egne juksagrep og de “registrerte juksagrepene”, er at det er mulig å registrere napp, selv om snørehjulet ikke snurrer. 

Merk:
Juksamaskinen starter registreringen straks man har trykt på MINUS-tasten, og stopper registreringen når man trykker på MINUS-tasten på nytt. Dette skjer helt uavhengig om snørehjulet har blitt rørt på eller ikke. Når det er 5 sekund av registreringstiden igjen, gir maskinen et lydsignal fra seg. Hvis det da ikke blir trykt på MINUS-tasten innen 5 sekund, blir juksagrepet ikke lagret.


 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *