29. mai 2024

Andakt: “Guds fulle rustning! Ordet, det eneste angrepsvåpen en kristen får benytte seg av”

Hør og les Herrens ord!
Hør og les Herrens ord!
Andakt: "Guds fulle rustning! Ordet, det eneste angrepsvåpen en kristen får benytte seg av"
Loading
/

Sann bibelsk kristendom er totalt annerledes enn mange former for religion som finnes.  Gjennom historien har det vært utallige religionskriger, noe vi også er vitner til i dag. Men bibelsk kristendom er å forkynne fred, og et godt og gledelig budskap ved evangeliet. Jesus sier til sine sendebud: “Når dere kommer inn i et hus, så si først: Fred være med dette hus! Og er det et fredens barn der, så skal deres fred hvile over ham, men hvis ikke skal den vende tilbake til dere”,  Luk 10:5-6.  Jesus var i sannhet Fredsfyrste (Jes 9:6), noe apostelen Paulus også vitner om ham: “Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved”, Ef 2:17.

I Efeserbrevet  6. kapittel kan vi lese om Guds fulle rustning som den kristne  skal ikle seg, for å bli bevart i kampen mot djevelens listige angrep. Denne rustning består av 7 ulike deler:

 1. Sannhetens belte
  1. Lytt til tale over Ef 6:13-14a, hvor temaet er “Bibelsk sannhet”
 2. Rettferdighetens brynje
 3. Sko på føttene
 4. Troens skjold
 5. Frelsens hjelm
 6. Åndens sverd
 7. Bønn og påkallelse
  1. Lytt til andakt over Ef 6:18-19, hvor temaet er bønn (ca. 10 min)

Når vi ser på hva denne rustning inneholder, er det kun sverdet som kan påminne om det som høre med til kategorien angrepsvåpen. Hvem kan vel seire over sine fiender uten  effektive våpen, tenker du kanskje? Ja, om den åndelige kamp Jesus sender sine disipler ut i, skulle ha vært en kamp mot kjød og blod, da hadde det vært sant. Men den åndelige kamp en kristen har som Kristi etterfølger, er av karakter helt annerledes, slik Paulus skriver: ”

“For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet“, Ef 6:12.

Slik vi merker, sier Paulus her at en Kristi stridsmann virkelig har kamp, men den er helt annerledes. Denne kamp er ikke en kamp med fysiske våpen mot mennesker som fiender, men den er mot åndskrefter, mot de som er Guds og Kristi fiender, de som forfølger alle dem som følger og tjener Frelseren Jesus Kristus i liv og lære. Hovedfienden er Satan selv, Guds fiende, men han har også lyktes å få mange med seg i sin åndehær. Nettopp derfor oppmuntrer apostelen:

“Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep”,  Ef 6:11.

Rustningen kalles for Guds rustning, siden det er han som utruster den kristne, slik at han kan bli bevart fra alle listige angrep. Og denne rustning er komplett, intet mangler. Og kampen en kristen må utkjempe, er ikke en kamp i egne krefter og ikke sin egen kamp, men Guds. Paulus skriver: “Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.”

Til Guds fulle rustning hører:

 1. Sannhetens belte
  Sannhet og løgn er to motsetninger. Slik jeg ovenfor nevnte, er Satan og hans tilhengere en kristens hovedfiender. I den åndelige kamp benytter Guds fiender løgn for å svekke motparten, slik Jesus selv uttrykker det: “Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far“, Joh. 8:44. Men slik skal det ikke være for en kristen, en Jesu etterfølger. Han er Sannhetens sendebud og talsmann. Hans budskap er å forkynne ham som selv sier: “Jeg er veien og sannheten og livet (Joh 14:6).  For et sendebud er Guds Ord  sannhet, dette tror han og dette bekjenner han. Alt som ikke er i overensstemmelse med Skriften, er løgn og ikke sannhet.Vårt forhold til sannheten forteller svært mye om oss, både som menneske og som en kristen. Det er Guds sannhet som kan bevare oss som kristne (Sal 40:12), sannheten frigjør (Joh 8:32), og ved ved sin sannhet leder Gud sine barn (Sal 43:3). Nettopp derfor er det viktig at vi gjennom Guds Ord, både det forkynte og det leste Guds Ord, virkelig skulle lære å kjenne sannheten (Joh 8:32; 2Tim 2:25) og at vi skulle erkjenne den (1Tim 2:4). Først da kan det bli til frelse og evig liv for oss.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *