18. juli 2024

Abels offer. Et forbilde på Jesus og på hans blod til soning

Abel ofret av de førstefødte lammene for Herren

Andre gang vi møter et blodig offer i Bibelen er i 1Mos 4. Adam og Eva fikk to sønner, Kain og Abel. Begge bar frem for Herren hvert sitt offer. De hadde sikkert fått høre om dyrene som Gud ofret for å kunne tilgi den synd som deres foreldre hadde gjort. Abel tok lærdom av det, men ikke Kain. “Hvorfor skal ikke et offer av mine henders verk duge for Herren”, tenkte han kanskje, og så bar han fram et offer av markens grøde. Men Herren så ikke med velbehag på Kain og hans offer.

“Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer“, 1Mos 4:4.

Abels offer, som var førstefødte lam, de var et blodig offer. Dyrene måtte dø og gi sine liv for at offeret skulle være til velbehag for Herren. Blodet måtte til, for det er kun blodet som gir soning. “For uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt” (Hebr 9:22).

Også dette offer var et forbilde på Golgata og på Jesus og hans blod som gir soning.  Noe mindre duger ikke verken for deg eller meg for å ta bort vår synd. La det derfor våre vår eneste trøst i liv og død!