29. mai 2024

Demontering og rensing av oljekjøleren i vår Nord West 740

Tilbake til hovedsiden: “Båten vår – en Nord West 740” 

På bilde nedenfor, vises oljekjøleren på motoren, som er en Yanmar 4JH2-DTE 85 hk.

Her er oljekjøleren demontert, og ligger i et effektivt rensebad.

Oljekjøleren er egentlig todelt, og har derfor to ulike oppgaver. Det ene er at den kjøler motorens olje inne i den innebygde varmeveksleren. Sjøvann pumpes fra sjøvannspumpa av impelleren og inn gjennom 18 små hull fra oljekjølerens ene side til den andre. Der vender sjøvannet 180 grader, og pumpes tilbake via endelokket og videre gjennom 18 nye små hull inn til det første endelokket.

De 36 tynnveggede kobberrørene som sjøvannet pumpes gjennom, er omgitt med motorolje på yttersiden av rørene. På grunn av relativt stor temperaturforskjell mellom sjøvannet og motorens olje (opptil 80 grader C), fører dette til effektiv kjøling av motorens oljetemperatur, samtidig som også giroljen kjøles av oljekjøleren.

    

På det første bildet kan man se hvor motoroljen pumpes inn i oljekjøleren. Den avkjølte motoren returnerer tilbake til motoren via et tilsvarende oljerør bak på oljeveksleren.

På det andre bildet ser man de 36 tynne kobberrørene som sjøvannet pumpes igjennom for å gi kjøling til motoroljen, men også til giroljen. Endelokket er konstruert slik at 18 av kjølerørene er adskilt fra de andre 18 kjølerørene. 

Sjøvannet kommer dermed inn på endelokkets ene side og går ut på den andre siden. Dette kan man se av bildet ovenfor, hvor man ser hele oljekjøleren med begge endelokkene påmontert.

Kjøling av giroljen

På bildet ovenfor ser man det andre endelokket til oljekjøperen. Denne delen av oljekjøleren er for kjøling av giroljen. Dette er den andre funksjonen som oljekjøleren har. Det er ikke samme type olje i motoren som det er i girboksen. Derfor skal ikke de to oljetypene blandes med hverandre. Dette endelokket på oljekjøleren er derfor konstruert med delevegger og pakninger slik at ikke det skjer.

Slik man kan se, har dette endelokket to hull, hvor det har vært montert inn to 1/4″ slangenipler. Da jeg demonterte veksleren, var disse kobberniplene så skjøre at de knakk, så de måtte derfor erstattes av nye nipler. 

Rensing av oljekjølerens varmeveksler

For å rense varmeveksleren innvendig, la jeg enheten med de 36 kjølerørene ned i et bad med rensemiddelet Kaloxi (tilsvarende som Systemrens). Jeg lot det ligge 2-3 døgn, samtidig som jeg med jevne mellomrom brukte egnede børster for å rense med.

Jeg har tidligere brukt samme rensemiddel til kjemisk å rense rørsystemer, radiatorer og varmevekslere og lignende i sentralvarmeanlegg gjennom mange år, særlig på store varmeanlegg med topp resultat. Dette har gitt en utrolig god og effektiv rensing. Jeg har da pumpet inn i varmeanlegget så mye rensemiddel at det  tilsvarer 10-20 % av anleggets totalvolum, sørge for at temperaturen holdes på ca. 40 grader C og la det sirkulere et par dager.

Jeg har gjort mange tester hvor jeg har målt gjennomstrømningen ved oppstart, før rensinga har startet. Så har jeg målt gjennomstrømningen av væsken med noen timers mellomrom helt til sirkulerende vannmengde har stabilisert seg på maks gjennomstrømning. Deretter har jeg lagt alle verdiene for gjennomstrømt væske samt tiden mellom målingene inn i Excel, og tegnet grafiske kurver av renseresultatet. Og resultatet har vært helt ufattelig bra. Ved ett tilfelle ble måleresultatene lagt inn i tidsskriftet VVS-Nytt, sammen med omtale av rensemiddelet.

Montering av oljeveksleren
Når oljeveksleren skal monteres, er det meget viktig å bytte samtlige pakninger og oljeringer, og at man benytter originale deler. Om man slurver med dette, vil man kunne risikere at olje kan blande seg med sjøvannet som pumpes tilbake i sjøen. Men ennå verre vil det være dersom det slipper korroderende sjøvann inn i motoren eller i girkassa.

I mitt tilfelle tror og håper jeg på at dette gikk bra. Etter at denne delen ble utført, har jeg brukt båten en god del, og det er ingen ting som tyder på at ikke alt er utført slik som det skal.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *