15. juni 2024

Andakt: Gud vær meg synder nådig!

Tolleren og hans bønn

Ifølge Jesu lignelse, representerer tolleren en sann og angrende synder. Jeg tror ikke at Jesus hadde til hensikt å undervise om hvordan Gud rettferdiggjør en synder da han fortalte denne lignelse. Derimot ville han undervise om hvordan hjertelaget til en synder bør  være i møte med den allmektige og rettferdige Gud. I sitt møte med den samaritanske kvinne sier Jesus:

Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i Ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe i Ånd og sannhet“, Joh 4:23-24.

I det Nye Testamente representerer tollerne ofte de som virkelig var, eller som i alle fall hadde levd både uærlig og syndig. Dette kommer tydelig frem, siden de ofte plasseres i gruppen “tollere og syndere” (Se Mt 9:11: Mr 2:15-16; Lk 15:1).  Deres griskhet og økonomiske  uærlighet var kjent for alle, derfor hadde de egentlig ikke noe å forsvare seg med. Siden de hadde krevd for mye toll og for store avgifter av svært mange av folkene som de til daglig hadde omgang med og bodde blant, var deres uærlighet og griskhet kjent for de aller fleste. Derfor var de dårlig ansette av jødene, men også siden de var i fiendenes, altså i romernes tjeneste. Men heldigvis fikk mange av disse tollerne av Guds nåde begynne å leve et helt nytt liv i Jesu etterfølgelse, slik som tilfelle var blant annet med tollerne Matteus og Sakkeus. Når de ble Guds barn, bekjente de sine synder og fikk tilgivelse for alt galt som de hadde gjort. De ville ikke beholde noe av det som de hadde skaffet seg på uærlig vis. Derfor gjorde de opp for sin urett og sin uærlighet da de ble kristne, slik overtolleren Sakkeus selv sier:

Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen!, Luk 19:8.

Kanskje det var en slik toller som Sakkeus som Jesus tenkte på, da han fortalte denne lignelsen. Tolleren hadde ikke noe som helst å rose seg av, verken ovenfor andre mennesker eller ovenfor Guds altseende øyne og i bønnens møte med ham. 

Tolleren hadde virkelig et ydmykt og sønderknust hjerte, og dette hjertelag behaget Gud. Han stilte  seg opp langt borte da han bad. Han ville nemlig ikke at andre verken skulle se eller høre når han bad, slik som fariseerne så gjerne ville (Matt 23:5). 

Tolleren i Jesu lignelse representerer en som kommer frem for Gud i sann ydmykhet og med hjertets tro og tillit til Gud, selv om han ikke hadde noe som helst av egen fortjeneste å komme fram for Gud med.  Av Jesu lignelse skjønner vi at tolleren innså sin store synd, samtidig som han hadde en levende tro, siden han våget å håpe på en nådig Gud. Derfor ber han: “Gud, vær meg synder nådig!” Og ifølge Jesus hadde Gud behag i denne bønnen som tolleren ba.

 

Nådig, på gresk hilaskomai
I den greske grunntekst brukes “hilaskomai” der det i vår bibel står nådig. Direkte oversatt betyr det “forsone seg” eller “forsone“. I Bibelen er det helt tydelig at det var Gud selv som tok initiativet til å sone menneskenes synd, totalt uten vår påvirkning. Soning og forsoning er i Bibelen et meget sentralt tema, og her har blodet en særlig viktig plass (3Mos 17:11). Det var nemlig blodet som gjorde soning. i GT var det alltid presten som gjorde soning for begåtte synder, og i den forbindelse trengtes det alltid et feilfritt offerdyr som måtte gi sitt liv, og blodet av det som  gav soning. Særlig kommer det fram i forbindelse med den store forsoningsdagen Jom kippur. Alle disse ofringene og alt i forbindelse med soning av synd var direkte forbildet på Golgata, der Jesus sonte hele verdens synd da han døde en stedfortredende død i vårt sted, og vant en evig forløsning. Derfor kan tollerens bønn Gud, vær meg synder nådig!forståes slik:

“Gud, la meg få del i den forsoning som du ved din Sønn Jesus Kristus skal gjøre ved sin lidelse, sin død og ved sin seiersrike oppstandelse. Se i din barmhjertighet og nåde til meg, slik at Jesu Kristi blod kan få rense meg ren fra alle mine synder. Jeg bekjenner at jeg er unnfanget i synd og født i synd. Og i meg selv er jeg bare en stor stakkars synder. Jeg har intet å forsvare meg med. Men jeg vender meg nå meg til deg, du nådige Gud. Rens meg fra min synd, la din Sønns blod få rense meg, slik at jeg blir hvitere enn snø, slik du har lovet ved dine profeters munn. Hør meg, du nådige og trofaste Gud, for jeg henviser til dine egne løfter og til din evige trofasthet. Amen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *