29. mai 2024

Bibelstudie: Peters menneskelige svakheter, hans feiler og hans mange fall

Peter tvilte, ble redd, og begynte å synke:

 • Matt 14:29-31: «Han (Jesus) sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd, og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg! Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham: Du lite troende! Hvorfor tvilte du»?


Peter avviser Jesus på grunn av sin egen syndfullhet:

 • Luk 5:8: «Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann»!


Peter nekter Jesus å vaske hans føtter:

 • Joh 13:8: «Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker
  deg, har du ingen del med meg»!


Peter motsier Jesus:

 • Matt 16:22-23: «Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje
  deg! Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til»


Peter roser seg av seg selv og av sin egen styrke:

 • Mark 14:29: «Men Peter sa til ham: Om så alle
  tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det»!
 • Mark 14:31: «Men Peter tok enda sterkere i og sa: Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det samme sa
  de alle».


Peter sovner, han klarte ikke å våke med Jesus når han har det aller vanskeligst:

 • Mark 14:37: «Han (Jesus) kommer så og finner dem sovende, og han sier til Peter: Simon, sover du? Var du ikke i stand til å
  våke én time»?


Peters fall – 3 konkrete synder:

Peter forsvarer Jesus ved bruk av fysisk vold:

 • Joh 18:10-11: «Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke det begeret Faderen har gitt meg»?


Peter er redd for eget liv, og følger etter Jesus på avstand:

 • Luk 22:54: «Da de nå hadde grepet ham, tok de
  ham med seg, og førte ham inn i yppersteprestens hus. Men Peter fulgte langt baketter».


Peter sitter sammen med ugudelige og varmet seg når Jesus forhøres og lider:

 • Luk 22:55: «De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem».


Peter fornekter Jesus 3 ganger:

1) Luk 22:57: «Men han nektet og sa: Jeg kjenner ham ikke,
kvinne»!
2) Luk 22:58: «En kort stund etter fikk en annen se ham og sa: Du er også en av dem. Men Peter sa: Menneske, jeg er ikke det»!
3) Luk 22:59-60: «Omkring en time senere var det en annen som
forsikret: Sannelig, også denne var med ham! Han er jo en galileer. Men Peter sa: Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om! Og straks, mens han ennå talte, gol hanen».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *