29. mai 2024

Bibelstudie: Jesu kjærlighet rekker til alle som ved troen tar imot Ham som sin frelser

Jesu kjærlighet til alle, men spesielt til Hans egne disipler

Om denne presentasjon:

 • Bibeltekstene samlet av: Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

1. Jesus gir hvile for alle som strever

Mat 11:29

 • Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.

 

2. Jesus vil gi en evig skatt i himmelen

Mk 10:21

 • Jesus, som elsket ham, så da på ham og sa til ham: “Du mangler én ting. Gå av sted og selg alt det du eier og gi til de fattige, og du skal få en skatt i himmelen.

 

Rom 8:37

 • Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss.

 

3. Jesus elsket hele familien i Betania

Joh 11:5

 • Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus.

 

Joh 11:36

 • Da sa jødene: “Se hvor Han elsket ham (Lasaret)!”

 

4. Jesus elsket sine egne helt spesielt

Joh 13:1

 • Som Han (Jesus) hadde elsket Sine egne som var i verden, slik elsket Han dem til det siste.

 

Joh 13:34

 • Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.

 

Joh 14:21

 • Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.”

 

Joh 17:23

 • Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.

 

Rom 8:39

 • …verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.

 

5. Jesu elsket sin disippel Johannes helt spesielt

Joh 13:23

 • En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesu side og lente seg mot Ham.

 

Joh 19:26

 • Da Jesus så at Hans mor og disippelen som Han elsket, stod der, sier Han til Sin mor: “Kvinne, se, din sønn!”

 

Joh 20:2

 • Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disippelen som Jesus elsket, og sier til dem: “De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt Ham.”

 

Joh 21:7

 • Den disippelen som Jesus elsket, sier da til Peter: “Det er Herren!”

 

Joh 21:20

 • Da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket, følge etter. Det var også han som hadde lent seg til Hans bryst ved måltidet og sagt: “Herre, hvem er det som forråder Deg?”

 

6. Slik Jesus elsker oss, skal også vi elske hverandre

Joh 15:9

 • Slik som Faderen har elsket Meg, på samme måten har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet!

 

Joh 15:12

 • dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere.

 

Ef 5:2

 • Og vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og gav Seg Selv for oss…

 

7. Jesus gir trøst og håp til alle som søker Ham

Mat 9:2

 • Da Jesus så deres tro, sa Han til den lamme: “Barn, vær frimodig! Dine synder er deg tilgitt.

 

2Ts 2:16

 • Må vår Herre Jesus Kristus Selv, og vår Gud og Far, Han som har elsket oss og gitt oss en evig trøst og et godt håp i nåden

 

8. Jesu kjærlighet sluknet ikke på korset

Joh 16:22

 • Dere har altså sorg nå, men Jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal fryde seg, og ingen skal ta gleden fra dere.

 

Kol 2:14

 • Han (Jesus) slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset.

 

Åp 1:5

 • Han (Jesus) som elsket oss og renset oss fra våre synder i Sitt eget blod…

 

9. Jesus gir seg selv for oss

Gal 2:20

 • Og det livet som jeg nå lever i kjødet*, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg.

 

10. Jesus hadde ekte empati – ekte agapekjærlighet

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *