18. juli 2024

De sju menighetene i Åpenbaringsboken

De sju menighetene i Åpenbaringsboken

Tabellen laget av Henry Baardsen, Alta

 1. Efesus
  (Åp 2:1-7)

  gr., muligens
  attråverdig,
  ønskverdig

Ros Kritikk Råd Løfte
Tåler ikke det onde.

Er utholdende.

Tålmodig.

Lider for Jesu navns skyld, men har ikke gått trett.

Hater nikolaittenes gjerninger (umoral) som Jeg og gjør.

Har forlatt sin første kjærlighet (Merk: Siden kjærligheten mangler, mangler alt. )

Gjør ikke de første gjerninger.

Er falt.

Gjør de første gjerninger.
2 x ”Omvend deg!”

Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg.

Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!
”Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier Han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestakene av gull”, Åp 2:1.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene”, Åp 2:7.

 1. Smyrna
  (Åp 2:8-11)

  gr., myrra, en vel-
  duftende
  salve
  brukt ved
  begravelser.

Ros Kritikk Råd Løfte

Bærer trengsel og spott med tålmodighet.

”Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik ”.

Ingen.

Vær tro inntil døden!

”Frykt ikke for det du skal lide”!

”Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone”.

”Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død”.

”Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, Han som var død og er blitt levende”, Åp 2:8.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene”, Åp 2:11.

 1. Pergamum
  (Åp 2:12-17)

  gr., slott,
  festning

Ros Kritikk Råd Løfte
Du holder fast ved mitt navn.

Du fornekter ikke Min tro.

Tolererer umoral, avgudsdyrkelse og vranglære.

”Du har noen der som holder fast ved Bileams lære,
andre ved nikolaittenes lære”.


Omvend deg!

Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd.

”Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna.

Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det”.

”Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier Han som har det tveeggede skarpe sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor”, Åp 2:12-13.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene”, Åp 2:17.

 1. Tyatira
  (Åp 2:18-29)

  gr., ?

Ros Kritikk Råd Løfte
Menigheten vokser i kjærlighet, tjeneste, tro, tålmodighet. Tolererer avguds-dyrkelse og umoral.

”Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jesabel, hun som…

lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer”.

”Jeg legger ikke noen annen byrde på dere.

Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer”.

”Ta vare på Mine gjerninger inntil enden”.

”Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene”.

”Og jeg vil gi ham morgen-stjernen”.

”Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, Han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber”, Åp 2:18.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!”, Åp 2:26-29.

 1. Sardes
  (Åp 3:1-6)

  gr., ?

Ros Kritikk Råd Løfte

Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Jeg vet om dine gjerninger, at

du har navn av at du lever,

men du er død.

”Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for Min Gud”.

Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg!

Våkn opp, og styrk de andre som er i ferd med å dø.

Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær.

Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler.

”Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier Han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene”, Åp 3:1.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!”, Åp 3:5-6.

 1. Filadelfia
  (Åp 3:7.13)

  gr., brors-kjærlighet

Ros Kritikk Råd Løfte

”Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen”.

”For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn”.

Ingen.

”Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone”.

”Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye”.

”Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp”, Åp 3:7.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!”, Åp 3:12-13.

 1. Laodikea
  (Åp 3:14-22)

  Betyr, gr.:
  folkevelde,
  folkestyre,
  demokrati.

Ros Kritikk Råd Løfte

Ingen.

Likegyldig.
Verken varm eller kald.

Rik, har overflod og

ingen nød.

Er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken.

Ta det alvorlig og omvend deg!

Det hadde vært godt om du var kald eller varm.

Lytt til Jesu røst, slipp Han inn når Han banker på!

Kjøp av meg:

a) Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik
b) Vite klær, for at du kan være kledd i dem og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue.

c) Øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se.

”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg”.

”Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone”.

”Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk”, Åp 3:14.

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!!, Åp 3:21-22.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *