12. april 2024

Apostelen Peters fremtredende posisjon i NT

Dette er de tolv apostlenes navn: Først Simon, han som kalles Peter, og hans bror Andreas. Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, Matt 10:2.
 • Peter nevnes som den første i samtlige
  apostelkataloger, Judas som den siste

  • Mark 3:16-19; Luk 6:13-16; Ap 1:13
  • Peter tilhørte en av de tre disiplene som sto nærmest Jesus, og han nevnes alltid først.
   • Matt 17:1; 26:36 og 26:40; Mark 5:37 og 14:37.
   • Peter nevnes konsekvent først, når flere personer nevnes samtidig (unntak er Gal 2:9).
   • Peters navn nevnes nesten 200 ganger i NT, og det er flere ganger enn alle apostler til sammen. Apostelen Johannes kommer på andreplass, og han nevnes nesten 50 ganger, og da er Peter nærværende i halvparten av tilfellene.
   • Det var kun en av apostlene som Jesus gav et nytt
    navn, og det var til Peter.

    • Og han (Andreas) førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes’ sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter,
     Joh 1:42.
    • Jeg sier deg at du (Simon) er Peter*, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den, Matt 16:18.
    • Peter var den første som bekjente at Jesus var Kristus/Messias.:
     • Da svarte Simon Peter og sa: Du
      er Messias, den levende Guds Sønn, Matt 16:16.
 • Peter var oftest den som var som talsmann for apostlene og han talte ofte på de andre apostlenes vegne:
  • Da gikk Peter til ham og sa: Herre,
   hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham – inntil sju ganger?, Matt 18:21.
  • Og han spurte dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Peter svarte og sa til ham: Du er Messias, Mark 8:29.
  • Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og
   fulgt deg, Mark 10:28.
  • Og det skjedde, idet mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus: Mester, det er godt at vi er her! La oss
   bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia. – Han visste ikke hva han sa, Luk 9:33.
  • Da sa Peter til ham: Herre, er det til oss du taler denne lignelsen, eller også til alle andre?, Luk 12:41.
  • Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!, Joh 6:68-69.
 • Når Peter og andre av Jesu disipler nevnes i NT, blir ofte bare Peters navn nevnt:
  • Simon og de som var sammen med ham, skyndte
   seg etter ham, Mark 1:36.
  • Peter og de som var med ham, var tynget av søvn. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to
   mennene som sto sammen med ham, Luk 9:32.
  • Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker!, Apg 5:29.
 • Jesus viste seg helt spesielt for Peter etter sin oppstandelse:
  • Og disse sa: Herren er virkelig blitt reist opp og er
   blitt sett av Simon
   !, Luk 24:34.
  • … og at han (Jesus) ble sett av Kefas, deretter av de tolv, 1Kor 15:5.
 • Folk og ledere holdt Peter for å være leder eller talsmann
  for de kristne
  :

  • Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de
   sa til Peter og de andre apostlene
   : Hva skal vi gjøre, brødre?, Apg 2:37.
  • Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på tepper og bårer, for at iallfall skyggen av Peter kunne falle
   på dem
   når han gikk forbi, Apg 5:15.
 • Peter var som talsmann for 120 disipler:
  • I de dagene sto Peter fram blant brødrene.
   Det var samlet en flokk på omkring et hundre og tjue. Og han sa: … Apg 1:15-22.
 • Peter var den som ledet ordet på pinsedagen:
  • Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle
   dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!, Apg 2:14.
 • Peter var den første som forkynte omvendelse til kristendommen og som utførte kristen dåp:
  • Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave, … Apg 2:38-41.
 • Peter var den første av apostlene som helbredet en syk:
  • Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn – stå opp og gå! Og han grep hans høyre hånd og reiste ham
   opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, Apg 3:6-7.
 • Peter var den første av apostlene som offentlig forkynte evangeliet for (åpnet evangeliets dør til ved bruk av nøklene til Guds rik, Matt 16:19) 1) hedningene, 2) samaritanere (så de fikk den Hellige Ånd) og for 3) jødene.

  1) Hedningen Kornelius og hans hus og deres naboer:

  • Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter, Apg 10:5-48).
  • Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet, Apg 11:18.

2) De første samaritanene fikk den Hellige Ånd da Peter og Johannes, etter at de hadde tatt i mot Guds Ord, trodd evangeliet og var døpte, ba for dem og la sine hender på dem:

  • Apg 8:14-17: «Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd».

3) Peter forkynte offentlig for jødene på pinsedagen:

 • Apg 2:14: « Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord»!
 • Peter var den eneste av apostlene i menigheten i Jerusalem som Paulus besøkte, etter sin omvendelse, foruten Jakob:
  • Deretter, tre år senere, dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg ble hos ham i femten dager. Men noen annen av apostlene oppsøkte jeg ikke, bare
   Jakob, Herrens bror, Gal 1:18-19.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *