29. mai 2024

Bibelstudie: Jesus Kristus og Hans sjelsliv

Om denne presentasjon:

Bibelsitater samlet av: Henry Baardsen, Alta

Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

1 1. Sjelenes hyrde og tilsynsmann

1.1 1 Pet 2:25: For dere var som får/sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt tilbake til Hyrden og Tilsynsmannen for sjelene deres.

 

2 2. Jesus vil frelse sjelen

2.1 Mat 16:26: For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?

2.2 Heb 6:19-20: Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til Det indre innenfor forhenget, dit Jesus gikk som en forløper for oss…

2.3 Heb 10:39: Men vi tilhører ikke dem som drar seg unna til fortapelse, men til dem som tror til sjelens frelse.

2.4 Jak 1:21: ..ta med saktmodighet imot ordet som er innplantet i dere, og som har kraft til å frelse deres sjeler.

2.5 1Pet 1:9: … når dere vinner fram  målet for deres tro, sjelenes frelse.

2.6 1Pet 4:19: Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sjelene sine til Den trofaste Skaper, mens de gjør det gode.

3 3. Jesus og Hans sjelsliv

3.1 Jesus ble bedrøvet

3.1.1 Mat 26:38: “Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her
og våk med Meg!”

3.2 Jesus ble forferdet

3.2.1 Joh 12:27: Nå er Min sjel forferdet, og hva skal Jeg si? Far,
frels Meg fra denne time? Nei, nettopp derfor er Jeg kommet, til denne time.

3.3 Jesus ble opprørt

3.3.1 Joh 11:38: Da Jesus kommer bort til graven, blir Han igjen opprørt i
Sitt indre
.

3.4 Jesus kunne engstes

3.4.1 Mat 26:37: Og Han (Jesus) tok med Seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, Han begynte å bli bedrøvet, og angst kom over Ham.

3.5 Jesus ble fristet

3.5.1 Mat 4:1: Da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli
fristet
av djevelen.

 

3.6 Jesus kunne harmes og sørge

3.6.1 Mk 3:5: Han (Jesus) så på dem med harme, sorgfull over deres
harde hjerter, så sa Han til mannen: “Rekk ut hånden din!” Og han
rakte den ut, og hånden hans ble legt og ble like frisk som den andre.

3.7 Jesus kunne elske

3.7.1 Joh 15:9: Slik som Faderen har elsket Meg, på
samme måten har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet!

3.7.2 Bibelstudie: Jesus er trøsteren”

3.7.3 Bibelstudie: Jesu trøst er den beste sjelesorg

3.8 Jesus hadde møye i sin lidelse

3.8.1 Jes 53:11:  Fordi Hans (Jesu) sjel har hatt møye, skal Han se
det  (LLX:av Sin sjels møye skal  Han sel lys), og mettes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *