29. mai 2024

Bibelstudie: Hyrdeembetet i Bibelen

Hva sier Bibelen Guds Ord om hyrder og hyrdeembetet?

Av Henry Baardsen
Bibeloversettelse: Norsk Bibel 88/07

Se også tankekartpresentasjon av:

gr. poimen, hebr. ra’ah = gjæte, være hyrde

Kilde: Studiebibelen, gresk-norsk ordbok, Lundes Bibelleksikon og DIGI-IRT

 

– “Abel var en sauegjeter, 1Mos 4:2, og mange av israelittene hadde dette yrket. De hadde kappe, kjepp og stav, Sal 23:4. Kjeppen var kort og kunne brukes til å jage med. Ordet kommer av det hebraiske ordet for å slå. Staven var lang og kunne brukes til å lede sauene og til å støtte seg med. Stav kommer av ordet for å støtte. Kjeppen er opphavet til septeret, kommandostaven, jernstaven, Åp 2:27. Mange uttrykk fra hyrdelivet forekommer i Bibelens billedspråk, Jes 63:11, 2Sam 5:2.

Konger og profeter var hyrder for folket. Også Gud kalles hyrde, Jes 49:9f. Den kommende Messias kalles hyrde, Esek 34:23. Jesus kaller seg den gode hyrde, den rette hyrden som søker sitt tapte får, og gir sitt liv for sauene, Matt 18:12-14, Heb 13:20”.

På en merkelig måte ble hyrdegjerningen nedvurdert i jødedommen. De fariseistiske rabbinerne gikk her i spissen. Hyrdene ble slått sammen med tollerne og fratatt sine rettigheter i samfunnet. De kunne f.eks. ikke brukes som dommere eller påkalles som vitner i en rettssak.

Men da Messias ble født, valgte Gud likevel foraktede hyrder fra Betlehems marker til sine første vitner. De bar ut engelens budskap om at Frelseren var født.

 

Jesus er overhyrden, som en gang skal kalle sine underhyrder til regnskap for den hjord Han har betrodd dem:

 • Pet. 2:25: “Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann“.
 • Heb. 13:17: “Vær lydige mot veilederne deres og rett dere etter dem. For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere”.

 

Peter oppfordrer disse som er hyrder i Guds menighet til å våke over sin hjord. Det gjør også Paulus i sin tale til de eldste i Efesus:

 • Ap. 20:28: “Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod”.

 

Jesus som den gode Hyrde

Hyrden og fårene som et bilde på Jesus og menigheten

 • Matt 2:6: ”Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding (Jesus) som skal være hyrde for mitt folk Israel”.
 • Joh 10:3: ”For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans (Jesu) røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut”.
 • Joh 10:14: ”Jeg (Jesus) er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og  mine kjenner Meg”…
 • Pet 2:25: ” Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann (Jesus)”.
 • Heb 13:20: ”Men fredens Gud, Han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde”…
 • Jes 40:11: ”Som en hyrde skal Han (Jesus) vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem.  De får som har lam, skal han lede”.
 • Jes 49:9: ”På veiene skal de (Jesu får og lam) beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem. De skal ikke sulte og ikke tørste. Verken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem. For Han (Jesus som den gode hyrde) som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell”.
 • Esek 34:15: ”Jeg (ved Jesus, den gode hyrde) vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, sier Herren Herren”.
 • Esek 34:23: ”Jeg (Herren) vil oppreise én hyrde over dem (Jesus), og Han skal røkte dem – min tjener David*. Han (Jesus) skal røkte dem. Han skal være deres hyrde”.
 • Mika 5:3: ”Han (Jesus, den gode hyrde) skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender”.

 

 

Hyrden er brukt som bilde på Guds oppsøkende nåde

 • Matt 18:12: ”Hva mener dere? Dersom en mann har hundre får/sauer og én av dem går seg vill, forlater han ikke da de nittini i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg vill”?
 • Luk 15:4-5: ”Om noen av dere har hundre får/sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg”.

 

Hyrdens ulkike oppgaver

Være som et eksempel/ forbilde for hjorden

 • Joh 13:15: ”For Jeg (Jesus) har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg  (Jesus) har gjort mot dere”.
 • 1Pet 5:3: ”.. heller ikke (skal hyrdene opptre) som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden

 

 

Beskytte mot farer som truer fårene

 • Joh 10:27-28:”Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd”.
 • 1Sam 17:34-36: ”Men David svarte Saul: Din tjener gjette småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått i hjel”.

 

 

Hjelpe de svake og utsatte

 • Jes 40:11: ”Som en gjeter skal Han (Jesus) fø Sin flokk. Han skal samle lammene med Sin arm og bære dem ved Sitt bryst. Dem som har lam, skal Han lede”
 • Jes 30:26: ”Månens lys skal bli som solens lys, og solens lys skal bli sju ganger klarere, som lyset for sju dager, på den dagen når Herren leger sitt folks skade og forbinder såret av det slaget det fikk”.
 • Hos 6:1: ”Kom, la oss vende om til Herren! For det er Han som har revet i stykker, men Han vil også lege oss. Han slo, men Han vil også forbinde oss”.

 

Fø Jesu får og lam

 • Joh 21:15: ”Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: ”Fø mine lam”!
 • Joh 21:17: ”Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: ”Fø mine får”!

 

 

Vokte/røkte Jesu får og lam

 • Joh 21:16: ”Han (Jesus) sier til ham (Peter):  ”Vokt mine får”!
 • 1Pet 5:2: ”Vokt den Guds hjord som er hos dere…”

 

 

Ha tilsyn med hjorden

 • 1Pet 5:2: ”Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte”.

 

 

Lede Jesu får og lam

 • Joh 10:16: ”Jeg har også andre får (hedningene som omvendte seg), som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må Jeg (Jesus) lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde”.
 • Jes 30:21: ”Dine ører skal høre et ord bak deg, som sier: “Dette er veien, gå på den!” hver gang du vender deg til høyre eller venstre side”.
 • Jes 40:11: ”De får som har lam, skal Han lede”.
 • Jes 49:9: ”For Han (Jesus som den gode hyrde) som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell”.

 

Søke opp og føre tilbake til hjorden, forbinde og lege

 • Luk 15:4: ”Om noen av dere har hundre får/sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den”?
 • Luk 19:10: ”For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt”.
 • Esek 34:16: ”Jeg (ved fårenes hyrde Jesus) skal søke etter den som var fortapt, og føre tilbake den som var drevet bort. Jeg skal forbinde det sønderbrutte og styrke den syke. Men den fete og den sterke skal Jeg ødelegge. Jeg skal røkte dem ved å dømme rett”.

 

Eksempel på dårlige hyrder

 • Esek 34:4: ”Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke legt. Det som er brutt ned har dere ikke forbundet, det bortdrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med hardhet har dere hersket over dem”.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *