12. april 2024

Luther om arvesynden – del 2

Kilde: “Manna Jumalan lapsille”, oversatt av Henry Baardsen, Alta

Tekst Jer 13:23: “Kan en etiopier skifte hud, eller en leopard sine flekker? Like lite kan dere gjøre godt, dere som er vant til å gjøre ondt” (Finsk oversettelse 38).

Dette (som Jeremias omtaler) er arvesynden, den medfødte synd som er den egentlige hovedsynden. Dersom den ikke hadde fantes, hadde det heller ikke eksistert noen virkelig synd.

Arvesynd er noe som man ikke gjør, slik som når det gjelder alle andre synder. Men den lever, og er den synden som er årsaken til alle andre synder. Arvesynden er den egentlige synden. Det er ikke en synd som man gjør bare en stund eller en viss tid. Men denne synden finnes er tilstede over alt hvor det finnes mennesker, og så lenge som menneskene lever. Gud tar hensyn bare til denne synden. Denne synden kan ikke fjernes ved at loven straffer den. Og selv om det hadde fantes 1000 helvete, ville heller ikke de kunne ha fjernet denne synden.

Og Luther fortsetter: Det er kun Guds nåde som kan gi en oss en ny natur, og kun han som også kan overvinne den og få ryddet den bort.

Andre innlegg om arvesynden:

 


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *