19. juni 2024

Læstadius og Erkki Antti gransker Bibelen og Luther i tre døgn sammenhengende. Læstadius velger å fortsette som før med å forkynne loven, mens Erkki Antti og Raattamaa får frihet til å forkynne evangeliet.

Det jeg her skal fortelle om, er oversatt fra finsk, og forfattet av prost O. H. Jussila i en artikkel han har skrevet i forbindelse men 100-årsminnet etter Læstadius død. Artikkelen heter “Vangituille vapautusta – sidotuille päästöä – Satavuotismuisto”. Jussila reiste rundt i Torne-dalen og intervjuet kristne mennesker som levde samtidig med Erkki Antti og Johan Raattamaa. En av de som han intervjuet, var predikant Viktor Dyhr. Han forteller selv til prost O. H. Jussila hva Erkki Antti personlig hadde fortalt ham:

“Erkki Antti sa at han var en viklundianer. Derfor hadde han lagt merke til av så strengt lovisk som (den læstadianske) vekkelse var, ville det ende dårlig med den. Derfor samtalte han med Raattamaa om det, og han begrunnet dette ut fra Bibelen. Raattamaa oppfattet det som han sa, og svarte: “Dette må vi informere prosten om”. Erkki Annti ville gjerne at Raattamaa skulle dra til Læstadius for å samtale med ham om dette. Men Juhani påstod at han ikke kjente Bibelen like godt som Erkki Antti, og forlangte  at Erkki Antti skulle dra. 

Da han da kom fram til Læstadius med Luthers postille, spør prosten: “Hva er det nå som er på gang, Erik Anders, siden du bærer på en så der stor bok under armen?” Han svarte: “Jeg og Juhani har kommet til den forståelse at vi må begynne å forkynne evangeliet. Ellers vil ikke de oppvakte samvittigheter kunne komme løs fra syndens lenker. For dersom vi ikke begynner å forkynne evangeliet, så havner både vakte og uvakte til helvete”.

Da svarte Læstadius: “Nå må vi granske hva Bibelen sier”, og han (Læstadius) var slettes ikke uvillig til det. Og så gransket de Bibelen i prestegården i Köngas i sammenhengende tre hele døgn. Prosten ville ikke ta i mot syndsavløsning (av Erkki Antti), men så mye klarnet det i alle fall for han at han konkluderte med å si: “Siden denne sak har klarnet slik for deg og Juhani, så får dere bare selv prøve (å begynne å forkynne evangeliet og syndenes forlatelse). Men jeg kommer til å fortsette med å forkynne loven. Så får vi se hva virkningen av det blir”.

Neste innlegg: Erkki Antti og Raattamaa forkynte evangeliet i Kaunisvaara. None som var misfornøyde med det, drar for å informere Læstadius om den nye “vranglærer”, og dette fører til at Læstadius selv drar dit på “bispevisitas”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *