19. juni 2024

Vranglærere på apostelen Johannes’ tid

Parallelt med at Jesus sendte ut sine apostler for å forkynne Guds Ord, dro det også ut mange til de ulike kristne menighetene. De var ikke sendt ut av Jesus, og heller ikke av hans apostler. Og det budskapet de forkynte når de kom i kontakt med kristne i de ulike menighetene, var derfor ikke det samme som Jesus og hans sendebud forkynte. Men ofte lignet deres forkynnelse og deres lære på sann kristendom. Og derfor kunne det være krevende for de nyomvendte kristne å skille dem fra apostlenes lære.

På aposteltiden var det helt vanlig at forkynnere reiste rundt fra menighet til menighet med sitt budskap. Noen hadde gode hensikter, mens andre forkynte en annen Kristus og en annen lære enn det som apostlene forkynte, slik det var allerede på Paulus’ tid:

  • “For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne“, 2Kor 11:4.

Fra Paulus og de andre apostlene som måtte lide martyrdøden til tiden når Johannes skrev sine brev, hadde det gått ca. 30 år. I praksis betyr dette at en helt ny generasjon av kristne hadde nådd å vokse opp. De unge i menighetene som levde i år 90 e.Kr., hadde ikke lært å kjenne verken Jesus selv eller noen av hans første apostler, bortsett fra den gamle Johannes. Selvsagt hadde de tilgang til apostlenes sendebrev til menighetene, men personlig veiledning og sjelesorg var det da ingen andre enn Johannes som kunne gi. Og apostelen tok virkelig kampen opp mot de vranglærer som på den tiden infiltrerte de kristne menighetene. Biskop Polykarp (år 65-155 e.Kr.) var en av disiplene til apostelen Johannes, og også han bekjempet gnostisismen og dens vranglære. Men han som aller mest stred mot denne sekts vranglære, var kirkefader Ireneus (125-203 e.Kr.). Han skrev et fembindsverk rettet mot gnostisismen, noe som betydde et foreløpig dødsstøp mot gnostisismen.

Vranglæren på Johannes’ tid fornekte helt sentrale læresetninger både av Gud og hans Sønn Jesus Kristus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *