15. juni 2024

Gud vil senke alle våre synder i havets dyp

For noen dager ble jeg spurt om å holde andakt på en av institusjonene her i Alta. Som oftest er det de yngre kristne i vår menighet som har vært så snille å påta seg ansvaret for disse andaktene, men denne gangen ble jeg spurt. Det var mange som møtte opp, og det virket som Guds Ord ble mottatt med glede og takknemlighet. 

Denne gangen snakket jeg over Mika 7:18-19. Gjennom Mika oppmuntrer Gud om viktigheten å omvende seg og å ta imot frelsen. Mika forkynner loven i de tre første kapitlene for å vekke Guds folk som prioriterte et liv i synd, og som valgte Gud bort fra deres liv. Konsekvensen ble at Guds straffedom kom over dem, og de ble ført bort til trelldom i Babel. Men senere profeterer Mika om at Guds folk på nytt skulle søke Gud. Derfor forkynner han også den andre siden av Guds Ord, evangeliet. Det var det som jeg prøvde å si litt om i andakten.

Også i dag vil Gud forbarme seg over alle som i anger lengter etter nåde og tilgivelse. Han vil ta bort misgjerningene, og kaste våre synder i havets dyp. For han vil forbarme seg. Hør mer om du vil.

 


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *