15. juni 2024

Vi kan stole 100 % på Guds Ord som Sannhet

Guds Ord er evig Sannhet

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

Joh 1:17

 • For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

 

Joh 14:6

 • Jesus sier til ham: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.

 

Joh 17:17

 • Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

 

2Kor 4:2

 • … vi vandrer ikke i list, heller ikke behandler vi Guds ord svikefullt. Men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss selv til hvert menneskes samvittighet for Guds åsyn.

 

2Kor 6:7

…ved sannhetens ord, ved Guds kraft, ved rettferdighetens rustning på høyre side og venstre side…

 

2Kor 13:8

 • For vi makter ikke noe imot sannheten, bare for sannheten.

 

Ef 1:13

 • I Ham (i Jesus) ble også dere, etter at dere fikk høre Sannhetens Ord, det som er evangeliet om deres frelse – i Ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den Hellige Ånd, løftets Ånd

 

Kol 1:5

 • …på grunn av det håpet som er gjort ferdig for dere i himmelen, det som dere før har hørt om i Sannhetens Ord fra evangeliet

 

Heb 4:12

 • For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

 

Jak 1:18

 • Fordi Han Selv ville, fødte Han oss ved Sannhetens Ord, for at vi skulle være førstegrøden av Hans skapninger.

 

1Pet 1:23

 • … dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.

 

Sal 43:3

 • Send ut Ditt lys og Din sannhet (Guds hellige Ord)! La dem lede meg! La dem føre meg til Ditt hellige berg og til Ditt tabernakel!

 

Sal 119:43

 • Og ta ikke Sannhetens Ord helt bort fra min munn, for til Dine dommer har jeg satt mitt håp.

 

Sal 119:89

 • Til evig tid, Herre, står Ditt Ord fast i himmelen.

 

Sal 119:160

 • Summen av Ditt Ord er sannhet, og hver eneste av Dine rettferdige dommer varer til evig tid.

 

Ordsp 23:23

 • Kjøp Sannheten (Ditt Ord er Sannhet) og selg den ikke, sammen med visdom, rettledning og forstand!

 

Jes 45:23

 • Jeg har sverget ved Meg Selv. Fra Min munn har Rettferdighetens Ord gått ut, og det skal ikke vende tilbake.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *