29. mai 2024

Jesu undervisning om hans lære som Skriftens Ord og Hans eget forhold til GT som Guds Ords sannheter.

Hør hva Jesus sier om sine egne Ord som han lærte folket!

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

Mk 12:24:

 • Jesus svarte og sa til dem: “Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft?

 

Luk 6:47-48

 • Hver den som kommer til Meg og hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik: Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen.

 

Luk 21:33

 • Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noen sinne forgå.

 

Luk 24:44

 • Så sa Han til dem: “Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.

 

Joh 5:24

 • Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet.

 

Joh 5:38

 • Men dere har ikke Hans ord (= Skriftens Ord om Frelseren) boende i dere, for Den Han sendte, Ham tror dere ikke. Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp de vitner om Meg.

 

Joh 6:63-64a

 • Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv. Men det er noen av dere som ikke tror.”

 

Joh 8:51-52

 • Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Om noen holder fast på Mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.”

 

Joh 12:47-48

 • Hvis noen hører Mine ord og ikke tror*, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

 

Joh 14:23-24

 • Jesus svarte og sa til ham: “Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham. Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord. Og ordet som dere hører, er ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg.

 

Joh 15:7

 • Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

 

Joh 15:10

 • Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.

 

Jesus henviste ofte til Skriften, Guds Ord i det Gamle testamente, mer enn 70 ganger. Han sa ofte

Det står skrevet!

 • Matt 4:4: “Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
 • Matt 4:6: “Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein”.
 • Matt 4:10: “Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene”.
 • Mark 7:6: “Da sa han til dem: Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg”.
 • Lk 24:46: “Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen”…
 • osv.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *