12. april 2024

Guds Ord er verdens største under

Bibelen Guds Ord – et totalt annerledes og mer dyrebar skatt enn all annen litteratur

Om denne presentasjon:

Bibelsitatene er samlet av Henry Baardsen

Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

 1. Gud skapte alt synlig og alt usynlig ved Sitt Ord

 

Heb 11:3:

 • Ved tro forstår vi at verden ble formet (= skapt) ved Guds Ord

2. Det skal bli hunger etter Guds Ord, menneskene skal begynne å søke etter det uten å finne det, men dessverre – nådetiden er da slutt

 

Am 8:11-12

 • Se, dager kommer, sier Herren Gud, da Jeg skal sende hungersnød over landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens Ord. De skal flakke omkring fra hav til hav og fra nord til øst. De skal fare fram og tilbake og søke etter Herrens ord, uten å finne det.

 

3. Guds Ord er levende, kraftig og skarpt, mye skarpere enn alt annet

 

Heb 4:12

 • For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

 

Jes 49:2

 • Min munn (= Mine Ord) har Han gjort lik et skarpt sverd. I Sin hånds skygge har Han skjult Meg, Han har gjort Meg til en spiss pil. I Sitt kogger har Han gjemt Meg.

 

Ef 6:17

 • Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord.

 

Åp 1:16

 • I Sin høyre hånd hadde Han sju stjerner. Ut av Hans munn gikk et skarpt, tveegget sverd (= Guds Ord), og Hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft.

 

Åp 19:15

 • Ut av Hans munn går det et skarpt sverd (= Guds Ord), for at Han skulle slå folkeslagene med det.

 

2Ts 2:8

 • Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet.

 

 

4. Guds Ord har en dobbel virkning, det både døder og gjør levende

 

Hos 6:5

 • Derfor har Jeg hogd dem i biter ved profetene, ja, Jeg har slått dem i hjel ved Ordene fra Min munn.

Joh 12:48:

 • Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.

 

5. Guds Ord er som en intensiv ild og en kraftig hammer

 

Jer 23:29-31

 • Er ikke Mitt ord som ild? sier Herren, og lik en hammer som knuser klippen i småbiter? Se, derfor kommer Jeg imot profetene, sier Herren, som stjeler Mine ord, ja, hver mann fra sin neste. Se, Jeg kommer imot profetene, sier Herren, som bruker sin egen tunge, men sier: “Han* sier det/(så sier Herren.)”

 

6. Guds Ord gjør mektige under

 

Mat 8:7-8

 • Jesus sa til ham: “Jeg skal komme og helbrede ham.” Høvedsmannen svarte og sa: “Herre, jeg er ikke verdig til at Du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet.

 

2Mos 15:11

 • Hvem er som Du blant gudene, Herre? Hvem er som Du, herlig i hellighet, fryktinngytende i ære, du som gjør under?

 

7. Guds Ord kan ikke gjøres ugyldig, hvor mye man enn har forsøkt seg på det

 

Joh 10:35

 • Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds ord kom til – og Skriften (Guds Ord Bibelen) kan ikke gjøres ugyldig.

 

8. Guds Ord er evig – selv om alt annet forgår, ja til og med himmel og jord, så skal Guds Ord bestå og gå i oppfyllelse til minste detalj

 

1Krøn 16:15:

 • Husk Hans pakt til evig tid, det Ordet Han bød for tusen slekter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *