18. juli 2024

Hva lærer Salmenes bok om Guds Ord?

Salmenes bok om Guds Ord

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene er samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

 

Sal 19:8

 • Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

 

Sal 19:9

 • Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene.

 

Sal 19:10-12

 • Herrens frykt er ren, og den varer til evig tid. Herrens lovbud er sanne og rettferdige alle sammen. De er mer verd å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De er søtere enn honning og dråpene fra vokskuben. Også Din tjener formanes ved dem, og det er stor lønn ved å holde dem.

 

Sal 43:3-5

 • Bønn av David: Send ut Ditt lys og Din sannhet! La dem lede meg! La dem føre meg til Ditt hellige berg og til Ditt tabernakel! Da vil jeg gå til Guds alter, til Gud, min fryds glede. Og til lyrespill vil jeg prise Deg, Gud, min Gud. Hvorfor er du nedslått, min sjel? Og hvorfor sukker du i meg? Sett ditt håp til Gud! For jeg skal ennå prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

 

Sal 119:49-50

 • Husk Ditt ord til Din tjener, det som Du har gitt meg å håpe på. Dette er min trøst i min fornedrelse, for Ditt ord har gitt meg liv.

 

Sal 119:66:

 • Lær meg god innsikt til å dømme og gi meg kunnskap, for jeg tror på Dine bud.

 

Sal 119:154

 • Før min sak og forløs meg! Gi meg liv etter Ditt ord!

 

Sal 119:170

 • La min inderlige bønn komme fram for Ditt åsyn! Fri meg ut etter Ditt ord!

 

Sal 119:43

 • Ta ikke Sannhetens ord helt bort fra min munn, for til Dine dommer har jeg satt mitt håp.

 

Bønner i Salme 119

Sal 119:18

 • Åpne mine øyne, så jeg kan utforske underfulle sannheter fra Din lov.

 

Sal 119:22

 • Ta hån og forakt bort fra meg, for jeg har holdt Dine vitnesbyrd.

 

Sal 119:27-29

 • La meg forstå den vei som er lagt av Dine forskrifter. Så skal jeg grunne på Dine underfulle gjerninger. Min sjel gråter av sorg. Styrk meg etter Ditt ord! Ta løgnens vei bort fra meg, og vær meg nådig ved Din lov!

 

Sal 119:31

 • Jeg klynger meg til Dine vitnesbyrd. Herre, gjør meg ikke til skamme!

 

Sal 119:34-36

 • Gi meg forstand, og jeg skal holde Din lov. Sannelig, jeg skal holde den av hele mitt hjerte. Sett meg til å vandre på Dine buds sti, for jeg fryder meg på den. Bøy mitt hjerte til Dine vitnesbyrd og ikke til urett vinning.

 

Nytten vi vil få om vi tar vare på Guds Ord 

Sal 119:2

 • Salige er de som tar vare på Hans vitnesbyrd, som søker Ham av hele sitt hjerte.

 

Sal 119:6

 • Da skal jeg ikke bli til skamme, når jeg fester blikket på alle Dine bud.

 

Sal 119:9

 • Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt ord.

 

Sal 119:11

 • I mitt hjerte har jeg gjemt Ditt ord for at jeg ikke skal synde mot Deg.

 

Sal 119:14

 • På Dine vitnesbyrds vei har Jeg frydet meg, ja, som over all rikdom.

 

Sal 119:16

 • Ved Dine forskrifter vil jeg fryde meg. Jeg vil ikke glemme Ditt ord.

 

Sal 119:24

 • Dine vitnesbyrd er min fryd og mine rådgivere.

 

Sal 119:92

 • Om ikke Din lov var min fryd, hadde jeg gått fortapt i min elendighet.

 

Sal 119:99-100

 • Jeg er klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på Dine vitnesbyrd. Jeg forstår mer enn de gamle, for jeg holder Dine befalinger.

 

Sal 119:10

 • Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *