12. april 2024

Hva vitner NT om GT som Guds Hellige Skrift?

NT bekrefter entydig at Skriften eller GT er Guds ufeilbarlige åpenbaringsord om Jesus Kristus, verdens Frelser

Om denne presentasjon:

 • Bibelsitatene samlet av Henry Baardsen
 • Bibeloversettelse: Bibelen Guds Ord

Mat 1:22

 • …for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved profeten, når han sier…

 

Mat 7:29

 • For Han (Jesus) lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.

 

Luk 4:36

 • Da ble de alle forundret og talte med hverandre og sa: “Hva er dette for et ord? For med myndighet og kraft befaler Han de urene åndene, og de kommer ut.”

 

Luk 24:32

 • De sa til hverandre: “Brant ikke hjertet vårt i oss da Han talte med oss på veien, og da Han åpnet Skriftene for oss?”

 

Joh 10:35

 • …dem som Guds ord kom til – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig

 

Joh 17:17

 • Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.

 

Apg 1:16

 • Menn og brødre, dette skriftord måtte oppfylles, som Den Hellige Ånd på forhånd talte ved Davids munn…

 

Apg 18:28

 • For med stor kraft tilbakeviste han (Apollos) jødene offentlig, idet han beviste ut fra Skriftene at Jesus er Kristus.

 

1Kor 14:37

 • Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er Herrens bud.

 

2Tim 3:16

 • Hele Skriften er innåndet (= inspirert/innblest) av Gud

 

1Pet 1:25

 • Men Herrens ord varer til evig tid.

 

2Pet 1:19

 • Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys

 

2Pet 1:21

 • For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.

 

1Ts 2:13

 • dere tok imot det Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord

 

2Tim 3:15

 • Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *