21. februar 2024

Andakt: Vekkelse i Samaria

4. Diakonen Filip forkynner i Samaria
Filip kom ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De gav akt på det som Filip forkynte og som så alle tegnene som Gud gjorte ved ham. Og de trodde Filip, som forkynte evangeliet for dem om Guds rike og Jesu Kristi navn, og så lot de seg døpe, både menn og kvinner.  

Det at de ble døpt, gir til kjenne at de i bibelsk mening hadde fått en frelsende tro. Troen var nemlig en forutsetning for å bli døpt med den kristne dåp, og troen gikk også alltid forut for dåpen, slik den samme evangelisten Filip sier til hoffmannen: “Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han (hoffmannen) svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!“, Apg 8:37. Hoffmannen hørte evangeliet forkynt og utlagt av Filip, og Gud gav han troen på at Jesus er Kristus, Guds Sønn, i hans hjerte. Så derfor var det ikke noe som skulle kunne hindre ham fra å bli døpt. Det fortelles ikke direkte om at han fikk den Hellige Ånd, men dette kan man forstå av sammenhengen. Og at Filip selv hadde den Hellige Ånd, er det jo ingen tvil om. Først var det jo Ånden som sendte Filip til hoffmannen. Og etter at hoffmannen hadde blitt en kristen, rykket Herrens Ånd Filip bort. Og at hoffmannen gledet seg over frelsen (Apg 8:39), kan tolkes som en av Åndens frukter (Rom 14:17; Gal 5:22), og at han derfor allerede hadde fått den Hellige Ånd. For i Rom 8:9 leser vi: “Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til”. 

Jesus sier selv hvem som blir frelst: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst“, Mark 16:16a. Ut fra dette kan man forstå at disse menneskene ved å tro og bli døpt, allerede hadde blitt Guds barn, altså at de hørte Herren til. 

Men så er spørsmålet når de gjelder de som ble kristne i Samaria: Var deres tro og dåp gyldig, og ville de ha blitt frelst, slik Jesus vitnet: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst“. Hadde de fått Kristi Ånd, slik forutsetningen er for å høre Herren til? Og var det for dem, slik vi leser i Efeserbrevet:  “I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt”, Ef 1:13.

Les videre på side 6!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *