19. juni 2024

Andakt: “Jesu himmelfart”

Hør og les Herrens ord!
Hør og les Herrens ord!
Andakt: "Jesu himmelfart"
Loading
/

Andakt over Jesu himmelfart, og hans avskjed med sine disipler på Kristi himmelfartsdag

Innledningsbønn:
Takk Herre himmelske Far for dagen i dag. Vi takker deg for at du i din store kjærlighet har elsket oss så høyt at du sendte din egen Sønn til soning for våre synder.  Vi takker deg også for at du har gitt oss ditt levende Ord og at du har sendt ut dine tjenere for å forkynne frelsens budskap. Vi ber om at du nå må tale til oss ved ditt Ord, at du åpner våre ører og våre hjerter for hva du vil tale til oss.  Gi du oss et slikt hjerte, at vi skal kunne ta vare på og gjemme i våre hjerter det som du nå vil gi oss. Velsigne du vår andaktsstund i Jesu navn. Amen.

Vi leser i den lille bibel, i Joh 3:16:

“For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”.

Dette betyr at Gud byr oss sin frelse og del i det evige livet. Men det er kun ved Jesus Kristus, Guds Sønn, som vi kan få del i det evige livet. Han kom jo hit ned til verden for å frelse og redde oss for evigheten, slik at vi skal få mulighet til å komme til hjem til Gud. Det er jo nettopp derfor Gud har skapt oss mennesker.

Jesus levde jo, slik vi kjenner til, i 30 år før han gikk inn i sitt profetiske embete. Han utvalgte sine 12 disipler, dessuten var det mange kvinner som fulgte og tjente ham. Etter hvert var det ganske mange som kom til tro på ham og ble frelst. Men til sist måtte Jesus dø. Han døde på Golgata kors, til soning for våre synder.  Alt det som var skrevet om ham hos Moses, i profetenes skrifter og i Salmenes bok gikk i oppfyllelse. Og til sist stod Jesus opp fra de døds -slik det var profetert i Skriftene.

Jesu fiender forsøkte å stenge gravåpningen til hans grav med en stor stein, for de fryktet for at hans disipler skulle komme å stjele Jesu legeme. Men Gud sendte en engel fra himmelen som rullet steinen bort fra gravåpningen. Ikke for at Jesus skulle kunne stå opp fra de døde, men slik at hans disipler skulle slippe inn i Jesu graven, og at de dermed skulle få et bevis på at Jesus, den levende, han som allerede var oppstått fra de døde, ikke lenger var i den tomme graven, men at han hadde stått opp fra de døde. Når kvinnene fortalte dette til Jesu disipler ble de glade, selv om det først var vanskelig for dem å tro at det virkelig var sant. Men når dette etter hvert gikk opp for dem, gledet de seg stort over Jesu oppstandelse.

Jesus åpenbare seg for sine egne i 40 dager etter sin oppstandelse
Bibelen forteller at Jesus viste seg for sine egne disipler mange ganger i 40 dager etter sin oppstandelse fra de døde. Vi legger merke til at han kun åpenbarte seg kun for sine egne disipler, …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *