29. mai 2024

Bibelens lære om en treenig Gud. Kun han er Bibelens Gud

Mange fornekter treenigheten
I dag er det mange som fornekter Guds treenighet. Blant dem er bl.a. Jehovas vitner, men også flere som kaller seg en kristen menighet og også kjente kristne forkynnere her i Norge. Mange av dem er særlig aktive på nettet og i sosiale media, og de argumenterer så godt de kan ved bruk av løsrevne bibelsitater at læra om treenigheten er ubibelsk. Det står ikke noe om treenighet i Bibelen, sier de. Men en sak er Bibelen helt klar på: Helt fra tiden før verden ble skapt, gjennom hele historien har Guddommen vært en enhet, som består av de tre som er uadskillelige, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

Ordet treenighet finnes ikke i Bibelen,  ergo er denne lære ubibelsk
Ordet treenighet ble tatt i bruk flere hundre år etter apostlenes tid, og dermed er ikke læra om treenighet apostolisk heller. I beste fall er denne lære katolsk, påstår man. Dessuten mener de at de som forsvarer treenigheten, tror at det er tre Guder, noe det heller ikke er. Bibelsitater dere kan lese under punkt 1, det finnes bare en Gud, viser helt klart at det absolutt ikke finnes tre Guder, men som Skriften entydig vitner: “Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én”, 5Mos 6:4. Altså er dette Bibelens lære.

Den ene og Sanne Gud virker gjennom alle tre personene i guddommen
Når Gud selv taler eller virker, gjør han de som Gud. Og når Gud taler eller handler gjennom sin Sønn Jesus Kristus, er det Gud selv som taler og handler. Og når Gud utfører sin gjerning ved den Hellige Ånd, så er det også da den ene og samme Gud som virker og utfører det han vil. Slik virker altså den treenige Gud direkte, gjennom Jesus Kristus men også gjennom den Hellige Ånd. Altså er det ikke tre Guder som virker alt dette, men den ene og sanne Gud, han som sa: Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én”.

Lære om treenigheten finnes helt klart i Bibelen
Guds Ord er derfor ikke en dunkel bok, heller ikke når det gjelder denne viktige sak. For her er det ikke spørsmål om noe mindre enn om hvem Gud er, hvem hans Sønn Jesus Kristus er og hvem den Hellige Ånd er.

En sak taler Skriften entydig om, og det er frafallet fra bibelsk kristendom og fra bibelsk forkynnelse. Og dess mer vi kommer inn i frafallets og den antikristelige tid, kommer dette til å bli mer og mer tydelig, slik Johannes skriver:

“Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen”,
1Joh 2:22-23

Bibelens selvvitnespyrd som bekrefter treenigheten
Ved å følge de fem linkene nedenfor, vil enhver selv kunne gjøre seg kjent med Bibelens klare og entydige selvvitnespyrd som bekrefter  læra om at Herren er en treenig Gud, og at det kun er denne eneste og sanne Gud som er Bibelens Gud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *