29. mai 2024

Sitater av Luther: Jesu Kristi blod

Forord
Det finnes intet middel som kan rense våre samvittigheter rene, eller noe annet som kan ta bort våre synder, enn Jesu Kristi blod. Ved at Jesus tok på seg alle våre synder, og gjorde en fullkommen soning for våre synder på Golgata kors, tilbyr han oss renselse og syndenes forlatelse i kraft av sitt eget dyrebare blod. Evangeliet gir oss del i denne dyrebare skatt. Dette får vi høre og tro når ordet om syndenes forlatelse blir forkynt hørbart av et sendebud i Kristi sted eller ved forkynnelsen av frelsens budskap. Dette Kristi blod gir oss del i fred, frihet og glede, og det styrker oss i troen på Frelseren Jesus Kristus.

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta.


Luther-sitat 1.

Kilde: “Neuvo ja lohdutus kuolemaa vastaan. Suom. Johan Ephraim Ahlgren. Tampere 1903, (J. C. Frenckell & Poika), s. 109”.

Vi er forlikt med Gud ved Kristi blod.

Det blod som fløt ut av vår Herre Kristi side (da stridsmennene stakk et spyd i hans side og det strømmet ut vann og blod), er vår gjenløsningspris. Det er full betaling for våre synder og er vår (fullkomne) forsoning. Ved Sin uskyldige lidelse har Jesus betalt hele vår (synde)skyld, og Han har tatt bort den evige døden og forbannelsen. Dette Kristi blod roper innfor Faderen, for vår skyld, uten opphør: ”Far, far, nåde, nåde, tilgi, tilgi”. Slik har Kristus ved sitt blod fortjent for oss Guds sanne nåde, syndenes forlatelse, rettferdighet og frelse.

Den gyllne nådedrakt
Dette (Jesu) blod er den gyllne nådedrakt. Når vi er ikledd denne drakt, kan vi (frimodig) stige frem for Gud. For Gud kan ikke, og vil heller ikke holde oss som annet, enn slik han holder Sin (egen) kjære Sønn, full av rettferdighet, hellighet og uskyldighet.

Kristi uskyldige blod inneholder også en slik kraft at den frelser, frikjøper, tvetter og renser oss fra alle synder og fra forbannelsen. Alle som er bestenket og tvettet (ren) i dette blod, kan trygt og frimodig stige frem for Gud, påkalle Hans hjelp, og med full forvissning og uten å tvile være sikker på at han blir bønnhørt.

Les videre side 2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *