29. mai 2024

Postbudet mellom Karesuando og Alta – og en av Læstadius’ “ektefødte” kateketer – Henrik Nilsson Unga

Den som var fast postfører mellom Karesuando og Bossekop gjennom disse årene , Henrik Nilsson Unga (1819-1898), opptrådte noen år senere som predikant, skriver historiker Dagmar Sivertsen . Dette gir grunn til å anse også han som en “rykte”-formidler, skriver hun i “Læstadianismen i Norge”. Og hun fortsetter: “Trolig fortsatte så Henrik arbeidet til Nora (Læstadius’) gjennom det følgende år (1848)”.

På midten av bildet sitter postbud og senere “reisepredikant” Henrik Nilsson Unga, mannen som førte posten mellom Karesuando og Alta, og som kanskje i en viss grad var med på å føre den læstadianske vekkelse til Alta. Samtidig som han reiste rundt med posten, hadde han også med seg et annet, men et ennå viktigere åndelig budskap, og oppmuntret derfor mennesker som han møtte på sin vei å omvende seg til Herren.

I Martti E. Miettinens intervjuesamling fra 1931-1932 blir ikke Henrik Nilsson Unga nevnt som en av de predikantene som offentlig forkynte Guds Ord i Alta. Pekka Raittila derimot nevner Unga i sin bok “Lestadiolaisuuden matrikkeli ja bibliografia” mer som en som flittig og strengt virket (ved sin lovforkynnelse) i sine hjemlige trakter for å bringe ut budskapet. Han er dessuten nevnt både av Laitinen og Westeson, og også i andre historiske kilder.

Ifølge Westeson var han – mens han var under loven og før evangeliet klarnet for han – hard og streng, og framfor alt en “vekkelsespredikant”. Som kateket for Læstadius vandret han fra samebygd til samebygd, lærte dem grunnleggende lesning, og delte alltid litt Guds ord med dem. Både barn og mer voksne kunne frykte han siden han tiltalte dem så strengt, for når han kom, fikk de alltid dårlig samvittighet og barna flyktet alltid om de bare rakk å se han før han kom. For å få han til å tie mest mulig, serverte de han  kaffe og ga han noe å spise, men der tok de nok feil. For det beste Heikki ønsket gi dem, var å hjelpe dem på en slik måte at deres sjeler skulle bli frelst fra djevelens makt, og at de skulle omvende seg. Mye spennende kunne ha vært fortalt om Post-Heikki, men det får eventuelt bli til en annen gang. Navnet Post-Heikki fikk han allerede da han var barn, siden hans far Nils Guttormsson Unga , også var postbud mellom Sverige og Norge.

Laitinen skriver om den store forandringen som skjedde når han slapp fri fra lovens trelldom til evangeliets frihet:

  • “Han levde lenge som en trell under loven. Men da han fikk høre evangeliet, fikk han fred i sitt indre. Og han talte så herlig og så vakkert om Guds nåde for de angrende syndere at man virkelig måtte forundre seg over de nådens ord som gikk ut fra hans lepper, og det ble til trøst for mange”. 

Så at Post-Heikki var blant noen av de første som formidlet “den læstadianske vekkelsens kristendom” til Alta,  er det stor grunn til å anta, siden dette alltid var så viktig for han. For som en ektefødt kateket for Læstadius gjorde han det uansett hvor han kom og hvem han enn møtte på sin vei.  At han var  en av Læstadius’ kateketer, nevnes det om i flere kilder, noe også Westeson skriver. Men han virket mest i området rundt Karesuando.

Alta 7. april 2023

Henry Baardsen


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *