29. mai 2024

Noen av den læstadianske vekkelses første predikanter som var mine direkte slektninger

Læstadianismen fikk sitt opphav i Nord-Sverige i 1946, og spredte seg på rekordfart først på Nordkalotten – i Sverige, til Finland og til Norge. Etter hvert kom det til svært mange predikanter som forkynte Guds Ord og som spredte vekkelsen over store områder, også til Russland og til Amerika. De fleste predikantene før 1900-tallet var enten fra Sverige eller fra Norge. 

Slik jeg i en tidligere artikkel har skrevet, kom til sammen 28 av mine direkte forfedre  til Alta fra Finland og Sverige. Av den grunn har jeg derfor svært mye fjerne, men direkte slektninger både i Finland og i Sverige. En stor del av dem knyttet seg til den læstadianske vekkelse og var aktive i menighetsarbeidet og i å spre kristendommen blant dem som de kom i kontakt med. Så langt som jeg foreløpig har kunnet konstatere, var mange av dem vekkelsens første predikanter som hadde sitt virkefelt både i Finland, Sverige og Norge, men også i Amerika. Jeg har laget en grafisk oversikt over hvem disse var. Denne oversikten viser dessuten på hvilke måte jeg var i slekt med dem. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *