8. desember 2023

Luther: Slik begynner den rette anger og omvendelse

Og så begynner han å hate Gud og begynner å knurre…

Loven virker vrede (Rom 4:15). Men loven kom til for at fallet skulle bli stort (Rom 5:19). Det Nye Testamente inneholder dette lovens embete, og lærer også i overensstemmelse med dette embete… :

For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet“, Rom 1:18.

“… hele verden er skyldig for Gud” (Rom 3:19). “Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger“, Rom 3:20b… ”

Og når han (den Hellige Ånd) kommer, skal han overbevise verden om synd”,  … Joh 16:8. … Dette er ikke en anger som vi selv kan få i stand, men en sann nød som oppstår i vårt hjerte. Det er slik den rette omvendelsen begynner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *