12. april 2024

Luther: Nøkkelmakten, skriftemålet og syndsavløsningen

Kilde: Frelse og helliggjørelse ifølge Luther, av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk av: Henry Baardsen, Alta

Det private skriftemålet og syndsavløsningen. Hvordan de skal brukes, og hvilke nytte det er av dem?

Hva annet er vel syndsavløsningen enn at man forkynner evangeliet direkte bare til en enkelt person. På den måte blir han trøstet i forhold til synder som har plaget ham” [EA 54, 248].

Det er lettere å tro evangeliet når det blir forkynt oss personlig, og ikke bare til en stor forsamling.

“I skriftemålet har du den samme fordelen som ved Herrens nattverd. Også under nattverden blir Ordet rettet direkte til deg,  helt personlig.

Når man prediker evangeliet, blir det forkynt for hele forsamlingen. Og selv om det også gjelder deg, så er det ikke alltid at du klarer å ta det til personlig. Men i skriftemålet derimot er Ordet rettet bare til deg” [WA 15,486, 30, Kirkkopostilla, palmusunnuntain evankeliumisaarna].

Det er ennå en fordel med den personlige syndsavløsningen. For under skriftemålet kan man tilpasse trøsten fra evangeliet direkte til de spesielle behov og problemer som hver enkelt person har. Luther sier:

“Selv om også en predikant fra talerstolen forkynner både loven og evangeliet, så blir det med det. Han kan jo ikke se hva hver og en (av tilhørerne) mangler og hvem han burde trøste og oppmuntre mer” [WA 30, III, 570, 12, Kirje Frankfurt am Mainen kansalle, 1533]. 

Det er mange av de som er i syndenød som ikke klarer å ta til seg Guds nåde av en den offentlig prediken. Men han har dessuten behov for personlig sjelesorg og av å få høre evangeliet forkynt direkte til seg selv, for at han i skriftemålet skal få hjelp til å slippe fri fra det som plager samvittigheten.

Men skriftemålet er ikke til hjelp bare for de som de frykter, og som er plaget i sin samvittighet. Men i forbindelse med skriftemålet kan man dessuten undervise om “hvordan man får tro, be, lære etc.”, men også helt generelt veilede dem angående det kristne livet” [WA 19, 521, Saarna Kristuksen ruumista ja verestä fanaattikkoja vastaan, 1526].

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *