23. april 2024

Kristus, utstrålningen av Guds herlighet

Kristus, utstrålningen av Guds herlighet

Temaet jeg skal forsøke å skrive over, er Kristus, utstrålingen av Guds herlighet. Det plasserer Gud og hans Sønn, Frelseren Jesus Kristus i den rette og opphøyede posisjon de burde ha i våre hjerter og i våre liv. Vi leser i Hebr. 1:3 at Jesus er avglansen av Guds herlighet og avbildet av Hans vesen. All bibelsk og evangelisk forkynnelse har derfor hovedfokus på Jesus og på hans frelsesverk på Golgata.

Les mer på side 2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *