19. juni 2024

Josefs sterke tro på Gud – en klippefast “kristen” tro

Jeg holder som best på med å lese en bok som fritt oversatt fra finsk heter “Helter og reddharer, Bibelens menn fra Adam til Peter” av Mailis Janatuinen. Den første personen som nevnes i boka, er Josef. Som overskrift for dette innlegget har jeg satt “Josefs  sterke tro på Gud – en klippefast “kristen” tro”. Kan man si at Josef hadde en “kristen” bakgrunn? Han levde jo i det Gamle Testamente, tenker kanskje de fleste? Mitt enkle svar er ja, det hadde han! Tre generasjoner før han i hans slekt på farssiden – Abraham, Isak og Jakob – de hadde virkelig en sterk og urokkelig gudstro som det står respekt av. Da Bibelens troshelter blir regnet opp, er også de med i den oversikten. De lærte alle tre å kjenne himmelens Gud gjennom mange Guds egen åpenbaringer, gjennom hans kall til å følge seg og hans hellige nærvær under vandringen. Herren er den eneste sanne Gud som finnes. De  var helt spesielt kalt og utvalgt av Gud, og var lydige til Guds kall og hans veiledning. De skulle være Guds eget eiendomsfolk og tjene og dyrke himmelens Gud som den eneste og sanne Gud. De første patriarkene var Abraham, Isak og Jakob. De trodde fullt og fast på Guds løfter. Og felles for dem var at de i troen så frem mot målet for deres tro, løftets land Kanaan, og deretter “byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper” (Hebr 11:11). Denne gudstro på den eneste sanne Gud, og dette faste håp førte de videre fra generasjon til generasjon helt til sin død, i mange hundre år, via Guds løftet om kvinnens sæd (1Mos ,3:15), videre til Abraham, Isak og Jakobs sæd/ætt, helt fram til Jesus Kristus, han som var løftets egentlige oppfyllelse. Men målet for deres gudstro var dessuten den evige himmel og salighet hjemme hos Gud i himmelen. Mot dette mål hadde de sine øyne festet. Og så la de vinn på å dele denne faste gudstro med sine barn, barnebarn og de kommende slekter.

En slik frelsende tro hadde patriarkene, men også mange andre av GTs hellige, inklusiv Josef, Abrahams oldebarn. Før jeg skriver om Josef og hans meget spesielle og innholdsrike liv og gudstro, skal vi stanse litt innfor Josefs forfedre og deres gudstro.

Les mer om Josef og hans troende forfedre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *