24. mai 2024

Andakt: Jesus som Hyrden, den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Er han det også for deg?

Bibelens billedspråk: Herren (Jesus) er vår hyrde, og vi er hans får og lam
Bibelen beskriver Jesus som Hyrden for Guds eget folk. Guds folk derimot sammenlignes med får og lam. Fårene regnes å være de mest hjelpeløse av alle dyr, helt uten mulighet til å kunne forsvare seg selv mot angrep fra farlige rovdyr og fra ondsinnede tyver.

Derfor er fårene, og spesielt de små lammene, meget lette bytter for de glupske rovdyrene. Og for at de skal kunne ha den minste mulighet til å bli beskyttet fra angrep fra alle farene som truer, må de beskyttes, siden de ikke er i stand til å beskytte seg selv. For de er ingen kampdyr, og trenger derfor virkelig den aller beste hyrde til å passe på seg. Rovdyrene derimot er mange og de er farlige. Det er det ikke bare ulv, bjørn og løve som er , men mange  andre dyr også. Og over alt lurer farene på sine bytter, slik at de små og svake lam og får virkelig går i fare hvor de enn er. 

På Bibelens tid var det helt vanlig med svært store saueflokker. De gav både god inntekt og rikelig med mat. Og av ullen lagde de klær, og ulla var dessuten også en god handelsvare. Beitemarkene var mange og gode, og mange ganger kunne de som drev med sauehold, bli veldig rike, slik som Guds venn Abraham var veldig rik. Men da måtte saueflokken beskyttes godt, derfor var hyrdens arbeid veldig viktig. Og hyrdene måtte være de beste som var å oppdrive.


Gjetergutten David som et forbilde på Jesus, han som var fårenes gode og store Hyrde
Hyrden måtte vær både dristig og sterk når ulv, bjørn eller andre  rovdyr kom for å ta sitt bydde fra flokken, slik tilfelle var med gjetergutten David. Under sin tid som hyrde måtte han noen ganger kjempe både med bjørn og løve, og han seiret også over dem, slik han selv sa til kong Saul før han skulle ut i tvekamp mot filisterkjempen Goliat, og før han i Herren Sebaots navn seiret over ham:

 • “Men David svarte Saul: Din tjener gjette småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått i hjel. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds hær”, 1Sam 17:34-36.

David elsket fårene høyere enn noe annet, og var beredt på å ofte sitt eget liv for å redde fårene i sin modige kamp mot de glupske rovdyrene  slik som løve og bjørn, slik vi leser ovenfor. Men dette gjorde han ikke i sin egen makt eller på grunn av sin egen dyktighet. Men Herren var med ham, derfor seiret David. Og slik ble han et forbilde på Jesus, og som en “type” på hvordan Jesus senere skulle berge fårene – alle vi som tror på ham – ved at han på Golgata seiret over djevelen og alle ondskapens og mørkets krefter. Kun ved at vi forblir i han, kan vi seire.


Hyrden Jesus og hans store omsorg for fårene og lammene, slik Jesaja beskriver ham

 • “Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede“, Jes 40:11.

Altså ser vi at som Hyrde for fårene – for deg og meg som tror på han:

 • Vokter og beskytter
 • Samler lammene, slik at de ikke skal bli offer for rovdyrene og tyver
 • Bære dem når de selv er for svake og når de er i fare
 • Lede dem, slik at de føres til de gode beitemarker, og trygt tilbake til innhegningen for sauene

Slik er Jesus for deg og meg som følger ham, og for alle som vil overlate sine liv i hans hender og under hans beskyttelse. Større trygghet fines ikke!Jesus som den gode hyrde måtte gi sett eget liv for fårene – for deg og meg
I Joh 10 kaller Jesus seg selv som den gode hyrde, og sier hvordan hans godhet kan komme oss til gode, dersom vi bare tror på ham og vi lar han være vår Hyrde:

 • “Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene”, Joh 10:11.

Jesus gav sitt liv for oss, for at vi skal få leve. Det gjorde han siden han elsket og elsker deg og meg så høyt, som han selv sier:

 • “Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine“, Joh 15:13. Og kjærlighetens apostel Johannes fortsetter:
 • På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss”, 1Joh 3:16. 

Jesus  er fårenes store hyrde, som Gud  førte opp fra de døde – til vår rettferdighet

 • “Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde”, Heb 13:20.

Guds omsorg for alle som vil være Jesu får og lam er så stor at han for din og min skyld – til vår rettferdighet – oppreiste Jesus opp fra de døde. For selv om Jesus døde for oss på Golgata, er vi – så lenge som vi lever her på jorden – stadig utsatte for mange farer og for å bli skremt bort fra flokken og senere for å bli til rovdyrenes rov.  Derfor trenger vi så sårt Hyrden for å bevare oss, slik at vi en gang skal få slippe hjem til himmelen hvor Jesus venter på oss. Golgatapakten er fortsatt gyldig, siden det er en evig pakt. Intet kan gjøre den ugyldig! Og blodet, Kristi blod – den evige pakts blod – ratifiserte pakten, og gjorde den evig gyldig. Kristi blod er den aller beste garantien på at det som Jesus gjorde da han seiret på Golgata, gjelder evig for all som har latt sine hjerter bli renset i Lammets blod. Og det er det beste beviset på at vi hører Herren til. Derfor får vi si: “Takk være blodet, ja blodet!”

Slik Gud reiste Kristus opp fra de døde, så skal også vi som tror på ham en gang bli oppreist fra de døde til evig liv og salighet. Men så lenge som vi lever her, trenger vi forbønnene og beskyttelsen til Jesus, han som ber for oss der han nå sitter ved Faderens høyre hånd. Og så lenge som vi følger ham i troen her nede, får vi tro på Guds usvikelige løfte, slik Gud selv vitner om Jesus: 

 • “Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem“, Hebr 7:25.

Jeg hørte nylig Karl Fredrik Wisløff si i en radioandakt: Guds løfter betyr det samme som Guds gavebrev. Gavebrevet i Hebr 7:25 får vi ved troen ta i mot, og spare som den aller mest verdifulle skatt i hele vårt liv!


Snart skal Overhyrden åpenbares på himmelens skyer
Jesus har lovet at han skal komme tilbake på samme måte som han ble tatt opp til himmelen – på himmelens skyer. Er du rede til å møte ham? Er du renset i Kristi blod og har du panten i behold – den Hellige Ånd – så hører du Herren til. Da kan intet skille deg fra Guds kjærlighet! For slike kommer ikke Jesus som en tyv, men som en kjær og etterlengtet venn. Derfor er det så utrolig viktig å forberede seg for Kristi komme, slik at lampen brenner og det er olje nok i kannene (Matt 25). For når overengelen åpenbarer seg, venter lønnen. For Jesus sier: “Se, jeg kommer snart!” Og det  gjentar han ikke mindre enn tre ganger i siste kapittel i Bibelens siste bok. Og det som venter på alle som er rede,  kommer til å bli mye større enn vi kan ane. For Gud lover (husk: løfte = gavebrev) ved apostelen Peter:

 • “Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans”, 1Pet 5:4. 

Ja, det er virkelig et innholdsrikt gavebrev og et pålitelig løfte, gitt av en som ikke kan lyve (Tit 1:2; Heb 6:18). La det bli sannhet for oss, og la oss holde fast ved dette urokkelige og sikre løftet!


Lytt til andakt over temaet “Jesus som Hyrden” gjennom hele livet:

Tekst: Heb 13:20-21 (10 min.)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *