23. april 2024

Bibelen er klar: Jesus Kristus er Herre

Jesu navn betyr “frelser”. For han, og bare han, kan frelse sitt folk fra sine synder (Mt 1:21). Og det er heller ikke frelse i noen annen. Noen annen som i bibelsk betydning som virkelig er Herre enn Jesus, finnes ikke. For det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved, Ap 4:12″. Gud gav Jesus det høyeste navn som finnes, navnet som er over ethvert navn, Fil 2:9. Dette Jesu Kristi navn et Kyrios, Herren, som samtidig er Guds navn.

Bilderesultat for jesus er herre

Studiebibelen, gresk – norsk leksikon, Bind X skriver:

“Den vanlige oversettelsen av det hebraiske Gudsnavnet (“tetragrammet”) JHVH. I NT brukes det i samme mening om Jesus – etter oppstandelsen fra de døde (se f.eks. Joh 20:28)…
… Først av fremst står “kyrios” for Guds egennavn, som betegnes med tetragrammet JHVH.  Slik er kyrios brukt mer enn 6000 ganger i Septuaginta, som her følger den israelske praksis å lese adonai, Herre, når Skriften har JHVH…
… Men likesom i GT, er kyrios også i NT fremfor alt benevnelsen på Gud.

Merk: Alle guddommerens personer, Faderen, Sønnen og Ånden er Kyrios/Kurios. gr.: Herre, hersker, konge

… Videre ser vi at Kyrios er det hyppigst forekommende navn på Jesus Kristus i NT. Det framgår av navnets bruk at en la mer inn i dette navnet enn bare en vanlig tittel på mennesker i alminnelighet. Bibelen er altså entydig: Jesus Kristus er Herre!

Tittelen brukes i absolutt og guddommelig mening om Jesus. Jesu tittel som Herre, respektive Herren (kyrios), er i NT en tittel som vesentlig refererer seg til den opphøyde og herliggjorte Kristus. Det er en tittel som Gud har sjenket ham som lønn for hans frelsesverk: “- derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn”, – nemlig Kyriosnavnet (Fil 2:9). Gud har gjennom oppstandelsen og himmelfarten til Faderens høyre hånd, “gjort ham til Herre og Messias”, Ap.gj. 2:36″.

Har Jesus fått bli Herre også i ditt hjerte og i ditt liv? Det ønsker han så gjerne. Vi leser i Rom 10:9:

“For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst”.

Les videre om hvordan Det Nye Testamente og apostlene opphøyer Jesus Kristus som Herre (kyrios). Den første apostoliske trosbekjennelsen lød: “Jesus er Herre!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *