18. juli 2024

Golgata-pakten, den nye pakt i Jesu blod

Nådestolen i GT et forbilde på det NTs nådestol
Nådestolen som ypperstepresten i GT stenket med offerdyrets blod, var plassert i Det aller helligste. Den var selve lokket på paktsarken, og var det aller mest sentrale i Det aller helligste. Det var bare en gang i året, på den store forsoningsdagen, som han fikk gå inn i Det aller helligste for å gjøre soning for egne og for hele folkets synder. Og det var ingen, absolutt ingen andre enn Guds utvalgte yppersteprest som fikk gå inn dit.

Forhenget mellom Det hellige og Det aller helligste var en skillevegg, og ingen av folket våget eller hadde lov til å gå inn dit. Det var et konkret symbol på skillet mellom den Hellige Gud og det syndige menneske. Offerdyrets blod ble stenket på nådestolen over paktens ark, under kjerubenes utbredte vinger. Det var her, i skyen over nådestolen som var over arken, under kjerubenes vinger, som Herren åpenbarte seg (3Mos 16:2).

Golgata kors, midtpunktet for Den nye pakt i Jesu blod
Guds frelsesverk på Golgatas kors var selve midtpunktet for Den nye pakt i Jesu blod. Da Jesus med sitt offerblod stenket nådestolen, behøvdes den ikke flere ganger stenkes. For med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning (Heb 9:12). I samme øyeblikk som Jesus døde, revnet forhenget i templet i to, ovenfra og ned (Matt 27:51). Det var Gud selv som fjernet forhenget. Alt var klargjort for det, etter Jesu offerdød. Hebreerbrevet forfatter forklarer betydningen slik: “Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød”, Heb 10:19-20.

Ved sin død gikk Jesus billedlig inn i helligdommen og åpnet veien for alle inn til det aller helligste, inn til Faderen. Han åpnet en “ny og levende vei” til Gud, med adgang til Faderen. Paulus utlegger dette slik: “For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd”, Ef 2:18. Altså har både jøder og vi hedninger adgang til Faderen på grunn av Jesu død.

Bønn
Takk Gud, for frelsen i Jesus Kristus, og for at Golgata-pakten også gjelder oss hedninger. Vi takker deg for at også vi får være medarvinger til Abrahams velsignelser i Kristus og arvinger til det evige liv. Takk for at også vi får være lemmer på Kristi legeme, og at vi ved evangeliet har fått del i løftet i Kristus Jesus. Må du selv ved din Hellige Ånd og ved ditt Ord kalle på de som ennå er utenfor, uten Gud og uten håp i verden. Vi ber deg: Vær med oss helt til vi er hjemme hos deg i himmelen for å ta imot det rike du har gjort i stand for alle dine utvalgte.

Henry Baardsen
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *