15. juni 2024

Markering av grunnsteinsnedleggelsen for vårt nye bedehus i ELM

Byggekomiteen for bygging av vårt nye bedehus i ELM arrangerte en helt spesiell og minnerik stund på bedehuset i går lørdag 3. februar 2024. For da inviterte de til å være med på å markere grunnsteinsnedleggelsen. Ofte skjer en slik markering i den delen av byggefasen når grunnmuren støpes. Men i dette tilfelle har byggeprosessen allerede kommet langt, og bedehuset antas å stå ferdig til innvielse allerede om noen måneder, dersom alt går etter framdriftsplanen. Med bakgrunn i håndverksfag  og som lærer innen flere tekniske byggfag har det vært svært imponerende for meg å følge med alle de mange og dyktige fagfolkene innen alle de ulike fagfeltene som med stor iver og med glede har stått på for å lede hele prosessen med god hjelp av alle dugnadsarbeiderne under hele byggeprosessen. Herren velsigne dere alle hver og en, ingen spesielt nevn men ingen glemt! En stor takk også til alle menighetens kvinner som har stilt opp seks dager i uka med kaffe og deilig servering, men også til alle de dyktige kvinnene som aktivt har deltatt i det praktiske under selve bygningen. En annen sak jeg har lagt merke til og som jeg har satt stor pris på, er det gode og positive samholdet, og den skikkelig gode samarbeidsånden som har preget dugnaden under hele prosessen.  

Siden bygget som nå reises er et bedehus og snart skal innvies til et Guds hus som bygges til hans ære, så ønsket byggekomiteen at det skulle holdes en andakt med ønske om Herrens velsignelse  i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen – både for tiden vi har foran oss og så lenge huset skal brukes som et bedehus. Vår bønn er at Guds Ord skal få bli forkynt klart og rent, oss mennesker til oppvekkelse, frelse og oppbyggelse og Guds navn alene til takk og ære.

Som eldste predikant i vår menighet ble det min oppgave å si noen ord og å holde en andakt.  Selv om slikt var helt nytt for meg og sikkert for de aller fleste av oss som var til stede, var det  helt naturlig for meg å  være positiv, selv om det nok var litt krevende. Markeringen ble ledet av formannen i byggekomiteen, Jon Einar Arnesen, og av Thormod Nilsen som også la ned “grunnsteinen”, en forseglet kasse med tegninger av bygget, en bibel, diverse skriv og papirer og lykkeønskninger skrever av mange barn og voksne med håp og bønn om at vårt nye bedehus må få bli til velsignelse for oss, for våre barn og for etterkommere, for dessuten alle Altas innbyggere.  

 


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *