29. mai 2024

Dåpen og nattverden som nådemidler, Guds verk for oss

Guds verk og nådemidlene

Kilde: Pelastus ja pyhitys Lutherin mukaan, av Uuras Saarnavaara
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Guds forvalter selv sakramentene
Luther påminner oss ofte om at Gud (Kristus og den Hellige Ånd) selv taler i Ordet og virker gjennom sakramentene. De er ikke bare menneskeord og kirkelige handlinger. Kristus er selv virkelig til stede. Menneskene er bare som hans arbeidsredskap og som verktøy. Luther sier:

“Det er Kristus selv som døper deg, frelser deg fra dine synder, og som gir deg sitt legeme og blod ved sine tjeneres hender. Han gir deg sin Hellige Ånd nettopp derfor… Ordene er ikke våre ord, men Kristi Ord, dåpen er Kristi dåp og når vi forkynner syndenes forlatelse og forvalter sakramentene, så er det Kristus som utfører dette ved oss” (WA 49, 584, 13, saarna mikkelinpäivänä, 1544).

Predikantene er Kristi tjenere, og Gud taler gjennom dem.

“Vi predikanter er bare som Kristi tjenere og hans redskaper, det er han som forkynner Ordet gjennom oss” (WA 12, 531, 7, saarna Hyvästä Paimenesta, Kirkkopostilla. Kasteesta katsoo WA 6, 530, 20, Baaabelin vankeudesta, 1520).

“Skriften er vårt vitne om at Gud taler gjennom oss. Det er det samme som om han skulle tale med sin egen munn, slik Kristus selv sier i Joh 20: “Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt”. Her er det Gud selv som forkynner syndenes forlatelse, slik det også er han selv som døper barna” (WA 15, 487, 13, Kirkkopostilla, saarna 5. loppiaisenjälkeinen sunnuntain epistolasaarna, 1523).

I den hellige dåp, i Herrens nattverd og i syndsforlatelsen … så er det Gud selv som taler til meg, det er han som døper meg, som gir meg føde, som legger sin hånd på meg og som løser meg fra mine synder og fra vreden” (WA 51, 178, 35, Kirkkopostilla, saarna 5. loppiaisenjälkeinen sunnuntai, 1546 Eiselbenissä. Luther kuoli pian tämän jälkeen).

Det er ingen vesentlig forskjell på de ulike måtene som evangeliet blir utdelt på: Gud virker gjennom dem alle. Kristus er nærværende i dem alle, og ved alle disse måtene blir evangeliet utdelt, og vi tilbys og gis vi den virkelige og den frelsende nåde.

Ifølge Luther inneholder Kristi fullbrakte verks velsignelse en dobbel frelse:

1) Man blir frigjort fra skyld og dom når man (ved troen) tar i mot syndenes forlatelse og (Kristi) rettferdighet
2) Man får motta den Hellige Ånd til fornyelse og kraft

Troens og Åndens frukter, virksom ved Kristi kjærlighet

Altså gir den frelsende nåde oss som gaver både tilgivelse (for våre synder) og ny kraft fra der høye. Men kraften fra det høye, den Hellige Ånd, blir ikke gitt for at vi skal fortjene frelsen, men for at vi ved troen skal kunne leve av nåde. Troen som Ånden skaper, er virksom ved kjærligheten, men ikke for at vi skal kunne samle opp fortjeneste. Men den er virksom når Kristi kjærlighet tvinger oss [2 Kor 5:14], og ved den Hellige Ånds kraft i den troende.

Luther understreker to saker like mye, når han underviser om nådemidlene:

1. De inneholder et pålitelig løfte om Guds nåde, og de er virkelige nådemidler.
2. De virker ikke på den måte i et mennesket, at de “mekanisk” gir del i nåden. Men de er virksomme i livet, når de taes i mot ved troen, som den Hellige Ånd virker. For Gud gir sin Ånd og troen, hvor han selv vil, når han selv vil og hvor han ser det nyttig.

“Jeg kan ikke gi deg den Hellige Ånd og heller ikke troen, men jeg kan derimot forkynne for deg [syndenes forlatelse]. Dersom du tror det, så har du allerede mottatt det (WA 29, 324, Kirkkopostilla, 19. kolminaisuudenpäivän jälkeinen sunnuntai, evankeliumisaarna).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *