18. juli 2024

Profetier om Jesus Kristus

Profetier i GT om Jesus og hvordan de ble oppfylt i NT
 1. Profetier om Jesus Kristus, 1-8
  1. Messias skal være av kvinnens ætt
  2. Jesus skal være en Abrahams sønn
  3. Han skal være en av Isaks etterkommer
  4. Han skal være en av Jakobs etterkommere
  5. Kristus skal tilhøre Juda stamme
  6. Messias skal være av Davids ætt og Han skal arve Davis trone
   til evig tid
  7. Jesus skulle bli født i Betlehem
  8. Jesus skulle unnfanges ved den Hellige Ånd og bli født av en jomfru
 2. Profetier om Jesus Kristus, 9-12
  1. Jesus var den “førstefødte”
  2. Jesus er Kristus/Messias, Guds salvede
  3. Jesu fødsel skulle utløse mange drap av uskyldige guttebarn
  4. Jesus skulle bli kalt fra Egypt
 3. Profetier om Jesus Kristus, 13-16
  1. Jesus er Guds Sønn
  2. Jesus er Konge
  3. Jesus er Fredsfyrsten
  4. Jesus skulle kalles en nasareer
 4. Profetier om Jesus Kristus, 17-19
  1. Jesus, Sions Konge, eselet og eselfolen
  2. Bileams profeti: En stjerne stiger opp av Jakob
  3. Jesus er Profeten, han som Moses profeterte om