Profetier i GT om Jesus og oppfyllelsen i NT (Profeti 1-8) Av Henry Baardsen http://www.hbardsen.com/Profetier_om_Jesus/Profetier_17-19_i_GT_om_Jesus_og_oppfyllelsen_i_NT/index.html http://www.hbardsen.com/Profetier_om_Jesus/Profetier_17-19_i_GT_om_Jesus_og_oppfyllelsen_i_NT/index.html http://www.hbardsen.com/Profetier_om_Jesus/Profetier_13-16_i_GT_om_Jesus_og_oppfyllelsen_i_NT/index.html http://www.hbardsen.com/Profetier_om_Jesus/Profetier_13-16_i_GT_om_Jesus_og_oppfyllelsen_i_NT/index.html http://www.hbardsen.com/Profetier_om_Jesus/Profetier_9-12_i_GT_om_Jesus_og_oppfyllelsen_i_NT/index.html http://www.hbardsen.com/Profetier_om_Jesus/Profetier_9-12_i_GT_om_Jesus_og_oppfyllelsen_i_NT/index.html